Copenhagen School of Design and Technology

da

GIS og geodata 2 (DA)

2020/2021
Engelsk titel
GIS og geodata 2 (DA)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4072303
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål

  Fagelementet består af projektarbejder, hvor der på et udvidet niveau arbejdes med
  GIS og geodata. Det indeholder 5 ECTS og omfatter følgende fagelementer:
  • Kommunikation og samarbejde.
  • Produktion
  • Registrering og afsætning.

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. avancerede geometriske strukturer for objekter som 3d-objekter
  2. eksisterende digitale geodatabaser i 3 D, som DHM, herunder disse geodatas kvaliteter
  3. erhvervets anvendte teorier og metoder for kartografisk design.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. opbygge og forespørge/analysere i geodatabaser
  2. opstille mål for løsningen af specifik problemstilling, hvor der anvendes geografisk
  information
  3. vælge den rigtige genre af software til hjælp til at nå løsningen af de specifikke
  opgaver/problemstillinger
  4. formidle kvaliteten af eksisterende geodatabaser og formidle for samarbejdspartnere,
  hvordan eksisterende geodata kan indgå i løsningen af den specifikke opgave/problemstilling
  5. vælge, genanvende og/eller indsamle og bearbejde nye data til brug for løsningen, herunder geokodedata
  6. udarbejde temakort til en given målgruppe, herunder indhente data til udvalgte temaer
  7. kunne formidle resultatet af kartografisk design til samarbejdspartnere
  8. kvalitetsvurdere og kvalitetssikre udarbejdede produkter
  9. kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere af løsninger, hvor geodata har en central rolle.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til at:
  1. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang ved bearbejdning og præsentation af geodata.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  ---
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  ---
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
35
timers undervisning
102
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget GIS og geodata 2 (DA) modtager du 35 timers undervisning, hvilket svarer til 47 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.