Copenhagen School of Design and Technology

da

Visualisering og æstetik

2023/2024
Engelsk titel
Visualisation and Aesthetics
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111105
Fag- /modulansvarlig
Benjamin Hughes
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder teknikker og principper inden for datavisualisering og kommunikation af datasæt. Fagelementet indeholder datajournalistik med fokus på at formulere koncepter/spørgsmål efterfølgende kan undersøges med de tilgængelige data. Fagelementet vil også fokusere på anvendelse af datasæt til en række forskellige formål samt kritisk fejlfinding i datavisualiseringer.

  Fagelementet indeholder grafiske grundprincipper og visuel æstetik relevant for datavisualisering. Den studerende bliver i stand til selv at sammensætte tidssvarende datavisualiseringer med interaktive elementer, og at arbejde uafhængigt af et specifikt værktøj til visualisering.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om datajournalistik og datadrevet storytelling med fokus på hvordan visualiseringer af data kan anvendes som en kommunikationsform
  • viden om aktuelle teknikker og metoder til udvikling og formgivning af datavisualiseringer
  • viden om grafiske grundprincipper og visuel æstetik

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • på et oplyst grundlag, analysere og formulere relevante koncepter eller spørgsmål der gør brug af datavisualisering
  • anvende grafiske grundprincipper og visuel æstetik til at designe interaktive og tidssvarende datavisualiseringer

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere formidling og diskutere aktuelle problemstillinger vedrørende datavisualisering selvstændigt identificere, udvælge og sammensætte relevante effekter der understøtter visualiseringen og kommunikationen af data

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Individuel mundtlig 30 min. inkl. votering.
  • Ingen forberedelse
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Portfolio vurderes ikke forud for eksamen, men den studerende må inddrage portfolio i eksaminationen såfremt det er afleveret
  Opgavetype
  Eksamensgrundlaget er portfolio indeholdende 6 afleveringer.

  Portfolio skal fungere som en støtte for den studerende. Det er IKKE et krav at der skal afleveres, men kun såfremt der er afleveret betids kan den studerende anvende materialet som støttemateriale ifbm. eksamen
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visualisering og æstetik modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: portefolio-arbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.