Copenhagen School of Design and Technology

da

C Modul Byggeteknik og energianalyse II (DA)

2019/2020
Engelsk titel
C Module Building Construction & -Analytics II (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503204
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
Jesper Werner Løhndorf Christensen
 • Formål

  Modulet er en fortsættelse af Modul C Byggeteknik og Energianalyse I og omhandler bygningers indeklima, og hvordan det optimeres ved hjælp af varme-, belysnings- og ventilationsanlæg.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  18. grundlæggende installationer og energirigtige bygningskomponenter
  20. bygningsforbedringer og energibesparende foranstaltninger,

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  23. vurdere og vælge metode, materialer og energibesparende installationer
  24. vurdere og tilrettelægge systematisk og struktureret bygningsanalyse
  25. forklare tekniske tegninger
  26. anvende og vurdere relevante metoder og værktøjer til måling og beregning af
  energiforbrug

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Gruppearbejde
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modulet indgår, sammen med Modul A I og II, B I og C I i grundlaget for et analyseprojektprojekt, der tager afsæt i en virkelig case.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul C I

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 1. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 1-3 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Grundlæggende projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.

  3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter. Evt adapter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Førsteårsprøven, del 1: Læringsmål for Modul A Energiformer I og II, B Bygningers Indeklima I, C Byggeteknik og energianalyse I
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
  Varme-Ståbi
64
timers undervisning
18
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget C Modul Byggeteknik og energianalyse II (DA) modtager du 64 timers undervisning, hvilket svarer til 85 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 78% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.