Copenhagen School of Design and Technology

da

F modul Projektledelse (DA)

2019/2020
Engelsk titel
F module Enterprise (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503207
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet omhandler planlægning, styring og evaluering af projekter, herunder teknikker, værktøjer og metoder. Endvidere fokuseres der på formuleringen af udbud, afholdelse af licitation og entreprisestyring ud fra gældende regler og love.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  42. metoder og værktøjer til sikring af et projekt
  43. tidssvarende projektmodeller, planlægnings- og styringsværktøjer
  44. interessenters betydning og rolle i forbindelse med realiseringen af tekniske projekter
  45. metoder til entreprisestyring og -evaluering
  46. tilbudsgivning, licitationsregler, kontraktudformning og -grundlag ud fra de til enhver tid gældende love og regler

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  47. indgå i, og planlægge et projekts forskellige faser
  48. kommunikere og samarbejde med forskellige interessenter i en projektorganisation
  49. anvende relevante værktøjer til entreprisers planlægning, styring og gennemførelse samt vurdering af risici
  50. formidle forslag til interessenter herunder anvende præsentationssoftware og opbygge projektrapporter.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  51. igangsætte og styre samarbejde med interessenter og på tværs af fagområder
  52. indgå i tværfaglige udviklingsopgaver og evaluere virkning på energiforbrug og bæredygtighed.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul A, B, C, D, E
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul E

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 2. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.

  3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter. Evt adapter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Førsteårsprøven, del 2, dækker:
  Modul A Energiformer II,
  Modul B Bygningers Indeklima II,
  Modul D Energi, Økonomi og Miljø,
  Modul E Energirigtig Projektering
  Modul F Projektledelse
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
44
timers undervisning
93
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget F modul Projektledelse (DA) modtager du 44 timers undervisning, hvilket svarer til 59 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 32% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, workshop, digitale øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.