Copenhagen School of Design and Technology

da

Indeklimaøvelser (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Indoor climate exercises (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503242
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet uddyber praktisk bygningsventilation og indeklima, samt elektriske drivmotorer

  Viden

  • kortlægning af energiforbrug i ventilationsanlæg
  • målemetoder til kortlægning af indeklimaparametre
  • virkningsgrader for elmotorer

  Færdigheder

  • forklare forbedringsmuligheder, der sikrer godt indeklima
  • vurdere indeklima og forbedringsmuligheder, samt opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder
  • vurdere besparelsespotentialet ved udskiftning af elektriske drivmotorer
  • rådgive om bygningers installationer af ventilationsanlæg.
  • udvikle og diskutere energirigtige byggetekniske løsninger i eksisterende og nyt byggeri
  • bedømme varme- og ventilationsanlæg ud fra energibesparende og miljømæssige hensyn

  Kompetencer

  • formidle forbedringsmuligheder, der sikrer godt og energirigtigt indeklima
  • opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om bygningers indeklima og tilhørende installationer, med fokus på energirigtige og bæredygtige løsninger.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, der skal sikre effektiv læring, bl. a:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
  • eBook
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 2. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indeklimaøvelser (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.