Copenhagen School of Design and Technology

da

G modul Energioptimering af Procesanlæg II (DA)

2019/2020
Engelsk titel
G Module Optimizing Industrial Processes II (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503318
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Stig Esben Maegård Kristensen
Bertel Sommer Larsen
 • Formål

  Modulet omhandler energieffektivisering og bæredygtighed indenfor Industri, Transport og Landbrug i Danmark.

  Viden

  Den uddannede kan:
  • kortlægge landbrugets forbrug af fossile energikilder og påvirkning af miljø
  • nævne landbrugets muligheder for at leve op til Danmarks Energistrategier
  • udvise overblik over transportsektorens forbrug af fossile energikilder og påvirkning af miljø
  • udvise overblik over transportsektorens muligheder for at leve op til Danmarks Energistrategier

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  • forklare landbrugets muligheder for at leve op til Danmarks Energistrategier
  • rådgive om transportsektorens muligheder for at leve op til Danmarks Energistrategier
  • formidle potentialer for energioptimering af procesanlæg.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • samarbejde tværfagligt om energieffektivisering af proces- og produktionsanlæg deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  Modul G Energioptimering af Procesanlæg I
  Modul I Virksomhed
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul G Energioptimering af Procesanlæg I

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Modul G I og II prøves sammen med Modul I Virksomhed.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport med afsæt i praksisnær problemstilling
  Formkrav
  Projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Prøvens varighed (minutter) varierer i forhold til antal deltagere 1/2/3/4 i gruppen:
  Samlet prøvetid: 35/45/55/65
  Præsentation: 5/7/10/12
  Mundtlig dialog: 24/28/32/37
  Votering og karakterudmelding: 6/10/13/16
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og evt noter skal medbringes til den mundtlige del.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af modulernes læringsmål, samt de konkrete læringsmål for projektoplægget.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
50
timers undervisning
87
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget G modul Energioptimering af Procesanlæg II (DA) modtager du 50 timers undervisning, hvilket svarer til 66 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 36% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, virksomhedsbesøg.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.