Copenhagen School of Design and Technology

da

Energieffektivisering af Transport og Landbrug (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Energy Efficiency of Transportation and Agricultureg (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503341
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet behandler videregående industrielle emner, transport og landbrug

  Viden

  • kortlægge landbrugets forbrug af fossile energikilder og påvirkning af miljø
  • nævne landbrugets muligheder for at leve op til Danmarks bæredygtighedsstrategier
  • udvise overblik over transportsektorens forbrug af fossile energikilder og påvirkning af miljø
  • udvise overblik over transportsektorens muligheder for at leve op til Danmarks bæredygtighedsstrategier

  Færdigheder

  • forklare landbrugets muligheder for at leve op til Danmarks bæredygtighedsstrategier
  • rådgive om transportsektorens muligheder for at leve op til Danmarks bæredygtighedsstrategier
  • formidle potentialer for energioptimering af procesanlæg.

  Kompetencer

  • samarbejde tværfagligt om energieffektivisering af proces- og produktionsanlæg deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til områderne transport og landbrug

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, der skal sikre effektiv læring, bl. a:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
  • eBook
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det lokale fagelement prøves sammen med det lokale fagelement Virksomhed og Internationalisering.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven afholdes som en mundtlig prøve ud fra et individuelt/gruppefremstillet skriftligt studiearbejde. Det afleverede, skriftlige arbejde medbedømmes med en vægtning på 30% i forhold til præstationen ved den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Hvis den studerende opnår bedømmelsen 00 eller -3, er prøven ikke bestået og der er brugt 1 forsøg. Eksaminanden er automatisk tilmeldt en omprøve, der afholdes inden næste undervisningsperiode starter.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Bestås prøven ikke senest ved 3. forsøg, udmeldes den studerende fra uddannelsen.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Energieffektivisering af Transport og Landbrug (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.