Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhed og Internationalisering (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Business and internationalization (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503342
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet gennemgår start og drift af lille rådgivningsvirksomhed, relevant lovgivning, forretningsforståelse, kvalitet, arbejdsmiljø og international entrepriseledelse.

  Viden

  • værktøjer til effektiv drift af egen mindre virksomhed
  • værktøjer til markedsanalyse
  • relevante forsikrings-, erhvervs-, skatte- og arbejdsbestemmelser
  • professionel korrespondance
  • vilkår og metoder, der kommer i spil under entreprenør-, rådgivning-, projektleder-arbejde i BRICS lande eller afrikanske vækstlande
  • multikulturel ledelse, herunder Cross-Culture Management
  • hvordan man starter og vedligeholder en virksomhed i et BRICS land eller afrikansk vækstland
  • hvordan man samarbejder med myndigheder i BRICS lande og afrikanske vækstlande
  • hvordan forretningsetik kan være i et BRICS land eller afrikansk vækstland, herunder korruption
  • hvordan man kan vurdere dygtighed, faglighed og træning i et BRICS land eller afrikansk vækstland
  • kontraktgrundlag for ansættelse i udlandet i dansk eller international virksomhed
  • tilbudsgivning i et BRICS land eller afrikansk vækstland
  • IT-sikkerhed i et BRICS land eller afrikansk vækstland
  • hvordan/hvorfor kulturen i et BRICS land eller afrikansk vækstland bestemmer hvordan udviklingen vil finde sted

  Færdigheder

  • anvende værktøjer til effektiv drift af egen mindre virksomhed
  • anvende værktøjer til markedsanalyse
  • gennemføre professionel korrespondance
  • bedømme relevante juridiske problemstillinger inden for erhvervs- og arbejdsret
  • være en troværdig samarbejdspartner for dansk erhvervsliv ved udstationering i/til oversøiske virksomheder
  • arbejde internationalt med udenlandske samarbejdspartnere
  • følge job og virksomheder der flytter til udlandet
  • samarbejde med fremmed arbejdskraft fra andre kulturkredse i Danmark
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer der opstår i opstart og drift af virksomhed i et BRICS land eller afrikansk vækstland
  • håndtere komplekse situationer der opstår ved forhandling med myndigheder i BRICS lande eller afrikanske vækstlande omkring opstart og/eller drift af virksomhed
  • håndtere forhandling med danske myndigheder omkring forhold til Eksportrådet

  Kompetencer

  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til fagområdet
  • identificere læringsbehov for personale i virksomhed i BRIKS land eller afrikansk vækstland
  • identificere hvilke læringsbehov personale ansat i dansk virksomhed har før udsendelse til virksomhed i et BRICS land eller afrikansk vækstland

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, der skal sikre effektiv læring, bl. a:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
  • eBook
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Det lokale fagelement prøves sammen med det lokale fagelement Energieffektivisering af Transport og Landbrug.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven afholdes som en mundtlig prøve ud fra et individuelt/gruppefremstillet skriftligt studiearbejde. Det afleverede, skriftlige arbejde medbedømmes med en vægtning på 30% i forhold til præstationen ved den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-5 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Hvis den studerende opnår bedømmelsen 00 eller -3, er prøven ikke bestået og der er brugt 1 forsøg. Eksaminanden er automatisk tilmeldt en omprøve, der afholdes inden næste undervisningsperiode starter.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Bestås prøven ikke senest ved 3. forsøg, udmeldes den studerende fra uddannelsen.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhed og Internationalisering (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.