Copenhagen School of Design and Technology

da

Energi og Indeklima simulering

2022/2023
Engelsk titel
Energy and IAQ simulation
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4503344
Fag- /modulansvarlig
Morten Bækkel Heise
 • Formål og læringsmål

  Du lærer at gennemgå en ejendom med hensyn til varmetab, energikilder og forslag til forbedringer. Fokus er på korrekt indtastning af bygningsdata i Energy10.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • Relevante lovkrav og standarder
  • bygningskonstruktioner og byggeskik
  • bygningsinstallationer

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • Anvende Energy10 til registrering og beregning af bygningers energibehov.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • Formidle analyseresultater for en ejendom
  • Rådgive om forbedringsmuligheder for en ejendom

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursion
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Bestået Førsteårsprøve

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Egen bærbare pc med netkort skal medbringes og er en forudsætning.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  En skriftlig besvarelse efter en casebeskrivelse.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af fagenes læringsmål.
  Frist for aflevering
  Prøven er placeret ved udgangen af valgfaget. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af den skriftlige besvarelse vises i WISEflow.
  Syge-/omprøve
  Syge- eller omprøve afvikles snarest efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal oprettes.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Energi og Indeklima simulering modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.