Copenhagen School of Design and Technology

da

Afgangsprojekt (DA)

2020/2021
Engelsk titel
Thesis (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
9 uger
Ects
15
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503412
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Formål

  Afgangsprojektet er et større selvstudium, hvor den studerende skal fordybe sig i en kompleks og autentisk case.
  Problemstillingen, der skal være central for uddannelsen og erhvervet, formuleres af den studerende, eventuelt i samarbejde med en privat eller offentlig virksomhed. Institutionen godkender problemstillingen.

  Færdigheder

  Det afsluttende eksamensprojekt skal dokumentere den studerendes forståelse af praksis og central anvendt teori og metode i relation til en praksisnær problemstilling, der tager udgangspunkt i en konkret opgave inden for uddannelsens område.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Den studerende gennemfører afgangsprojektperioden tilknyttet en privat eller offentlig virksomhed.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Praktik

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Pc med netværkskort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal have været studieaktiv i alle tidligere moduler. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 1-2 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Projektform. Se studieordning.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-2 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  1 eksaminand prøves varighed 60 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. til eksaminandernes præsentation og 40 min til eksamensdialog.

  2 eksaminander prøves varighed 90 min. i alt, hvoraf der er allokeret 15 min. eksaminandernes præsentation og 50 min til eksamensdialog.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter. Evt adapter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
3
timers undervisning
408
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Afgangsprojekt (DA) modtager du 3 timers undervisning, hvilket svarer til 4 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 1% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.