Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfrit modul Udvidet VVS-installationer (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Elective module Plumbing Technic (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
1,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503423
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Jesper Østerbye Rasmussen
Thomas Hjorth Johansen
Bertel Sommer Larsen
 • Indhold og læringsmål

  Dette valgfag er for den, der gerne vil dybere i forståelsen af de vandbårne kredse i bygninger: flow, differenstryk, pumpetryk, anlægstryk, kavitation med fokus på energitab

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • pumpetyper
  • anlægstyper
  • energitab i typiske rørinstallationer
  • løsninger til energitab i rør og pumper

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • vurdere og vælge egnet pumpetype til en applikation
  • vurdere og vælge egnet rørføring i en applikation
  • beregne energitab i vandbårne rørsystemer

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om energitab i bygningers vandbårne kredse

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul B II

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Miniprojekt, Multible Choice, opgave portfolio
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  60 min
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af de fagspecifikke læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Valgfagsmodulerne på uddannelsen indgår i et samlet valgfagsmodul, der afvikles med hvert valgfag på hver sin ugedag. Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal indgå i det overordnede valgfagsmodul.
28
timer undervisning
13
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfrit modul Udvidet VVS-installationer (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 68% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.