Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfrit modul Udvidet VVS-installationer (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Elective module Plumbing Technic (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
1,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503423
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Jesper Østerbye Rasmussen
Thomas Hjorth Johansen
Bertel Sommer Larsen
  • Indhold og læringsmål

    Dette valgfag er for den, der gerne vil dybere i forståelsen af de vandbårne kredse i bygninger: flow, differenstryk, pumpetryk, anlægstryk, kavitation med fokus på energitab

    Viden

    Den studerende kan beskrive:
    • pumpetyper
    • anlægstyper
    • energitab i typiske rørinstallationer
    • løsninger til energitab i rør og pumper

    Færdigheder

    Den studerende kan:
    • vurdere og vælge egnet pumpetype til en applikation
    • vurdere og vælge egnet rørføring i en applikation
    • beregne energitab i vandbårne rørsystemer

    Kompetencer

    Den uddannede kan:
    • opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om energitab i bygningers vandbårne kredse

  • Undervisningsform
    Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
    • Traditionel klasseundervisning
    • Gruppearbejde
    • Cases
  • Forudsætninger for at deltage i faget

    Faglige forudsætninger for at deltage i faget
    Gennemført Modul B II

    Materielle forudsætninger for at deltage i faget
    Bærbar pc med netkort

  • Prøve

    Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

    Forudsætninger for indstilling til eksamen
    Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
    Faget prøves
    Faget/modulet prøves med flg. fag
    Prøveform
    Skriftlig prøve
    Opgavetype
    Miniprojekt, Multible Choice, opgave portfolio
    Individuel eller gruppeprøve
    Individuel
    Anvendt sprog til prøven
    Dansk(Norsk/Svensk)
    Varighed
    60 min
    Hjælpemidler der må medbringes
    Bærbar pc og noter
    Bedømmelsesform
    7-trins skala
    Bedømmer(e)
    Intern censur
    Kriterier for prøvevurdering
    Prøvning i opfyldelsesgraden af de fagspecifikke læringsmål for valgfaget.
    Frist for aflevering
    Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
    Syge-/omprøve
    Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
  • Yderligere information
    Valgfagsmodulerne på uddannelsen indgår i et samlet valgfagsmodul, der afvikles med hvert valgfag på hver sin ugedag. Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal indgå i det overordnede valgfagsmodul.
28
timer undervisning
13
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfrit modul Udvidet VVS-installationer (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 68% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.