Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfrit modul Teknisk Tegning (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Elective module Technical Drawing (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
1,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503424
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
Jesper Østerbye Rasmussen
 • Indhold og læringsmål

  Hovedmålet med dette valgfag er at den rådgivende energiteknolog kan skitsere sine forslag på eksisterende bygnings- eller installationstegninger.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • opbygning og arbejdsmetode for teknisk tegnesoftware
  • standard installationssymboler indenfor vvs og ventilation
  • standard og de facto standard filtyper for tegninger i byggebranchen

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • importere bygge- og installationstegninger i teknisk tegnesoftware
  • dokumentere egne vvs- og ventilationsforslag i eksisterende tegninger

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  • opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om standarder for teknisk tegning

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Cases
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul E

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Praktisk prøve
  Opgavetype
  Miniprojekt, Multible Choice, opgave portfolio, præsentation, videooptagelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af de fagspecifikke læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Valgfagsmodulerne på uddannelsen indgår i et samlet valgfagsmodul, der afvikles med hvert valgfag på hver sin ugedag. Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal indgå i det overordnede valgfagsmodul.
28
timer undervisning
13
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfrit modul Teknisk Tegning (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 68% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.