Copenhagen School of Design and Technology

da

Valgfrit modul Selvvalgt Projekt (DA)

2018/2019
Engelsk titel
Elective module Project (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
1,5
Udd. element
Valgfag
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503425
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
 • Indhold og læringsmål

  Dette valgfag er for den/de, der gerne vil studere et anderledes emne end de emner, der er på uddannelsen, indenfor energi- og bæredygtighedsområdet. Projektet skal være nyskabende.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  • sit projekts problemformulering
  • formkravene for en projektrapport

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • udvælge og definere emnet for sit projekt
  • selvstændigt planlægge og gennemføre et komplet projektforløb
  • implementere et innovativt element

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til energiområdet.

 • Undervisningsform
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul G og I

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal indledningsvis have sin projektbeskrivelse godkendt.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Opgavetype
  Miniprojekt
  Formkrav
  Der er formkrav til projektrapporten. Formkravene er magen til formkravene for afgangsprojektrapporten. Se videre herom i studieordningen.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-2 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøvning i opfyldelsesgraden af projektets formkrav, den godkendte projektbeskrivelse og de overordnede læringsmål for valgfaget.
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
 • Yderligere information
  Valgfagsmodulerne på uddannelsen indgår i et samlet valgfagsmodul, der afvikles med hvert valgfag på hver sin ugedag. Klassen finder ved afstemning, hvilke valgfag, der skal indgå i det overordnede valgfagsmodul.
28
timer undervisning
13
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Valgfrit modul Selvvalgt Projekt (DA) modtager du 28 timers undervisning, hvilket svarer til 37 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 68% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.