Copenhagen School of Design and Technology

da

El-teknik

2023/2024
Engelsk titel
Electrical Engineering
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504103
Fag- /modulansvarlig
Aron Balschmidt Svenningsen
Muhammad Marashdeh
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler el-teknisk systemdesign og fejlfinding på lavspændingskredsløb

  Viden

  1. el-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation
  2. el-dokumentation i henhold til gældende normer og standarder for automatiske anlæg
  3. dimensionering af elektriske installationer på mindre automatiske enheder

  Færdigheder

  1. systematisk designe og fejlfinde på lavspændingskredsløb

  Kompetencer

  1. vælge de mest hensigtsmæssige komponenter ud fra tekniske og økonomiske hensyn
  2. indgå i håndteringen af el-teknisk systemdesign herunder strukturering, kvalitetssikring og dokumentation efter gældende regler og normer

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Skriftlig prøve
  Prøven er en skriftlig stedprøve på baggrund af en række opgaver som skal løses.

  Alle hjælpemidler er tilladt at medbringe og anvende.

  Prøven er individuel og varigheden er på 4 timer.
  Opgavetype
  Opgaverne som skal løses under prøven vil tage udgangspunkt i pensum.
  Formkrav
  Den skriftlige prøve skal udarbejdes digitalt og den enkelte studerende vælger selv, hvilket program (PCSCEMATIC eller SEE Electrical eller ligninende) opgaverne skal løses i.
  Hele besvarelsen skal gemmes som et PDF-format.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  4 timer.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Bedømmelseskriterierne for prøven er identiske med læringsmålene for fagelementet Maskinen.
  Frist for aflevering
  Nærmere oplysning om tid og sted findes på Fronter.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Diverse kompendier som underviser udarbejder
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget El-teknik modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.