Copenhagen School of Design and Technology

da

Robotprogrammering- og konfigurering (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Robot Programming and Configuration (DA)
Uddannelse
Automationsteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
4504206
Fag- /modulansvarlig
Jakob Krøger Lemme
Muhammad Marashdeh
Peter Frederik Domsten
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet omhandler robotprogrammering samt test og opsamling af teknisk dokumentation til industrielle robotløsninger

  Viden

  1. forskellige typer af industrirobotter
  2. robotsystemer og -integration
  3. sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer
  4. typiske motortyper for robotter
  5. kommunikation mellem robotter og eksterne enheder

  Færdigheder

  1. specificere og udvælge komponenter og enheder til anlæg med robotter
  2. udføre Factory Acceptance Test (FAT) og klargøre til Site Acceptance Test (SAT)
  3. programmere robotter

  Kompetencer

  1. udarbejde og formidle teknisk dokumentation, der opfylder gældende regler for anlæg med robot
  2. udarbejde mindre robotprogrammer

 • Undervisningsform
  På uddannelsen anvendes der et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, f.eks.:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Case-arbejde
  • Fjernundervisning
  • Flipped classroom
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret
  • Ekskursioner
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Alle bundne forudsætninger i fagene på 2. semester skal være opfyldt, før den studerende kan gå til prøve i fagelementet Cellen.

  I robotprogrammering og -konfigurering er der 1 bunden forudsætning, der skal være opfyldt, og denne bundne forudsætning fremgår af lektionsplanen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se Studieordning
  Formkrav
  Se studieordning
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Frist for aflevering
  Prøven foregår i slutningen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige projekt findes på Fronter.
38
timers undervisning
99
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Robotprogrammering- og konfigurering (DA) modtager du 38 timers undervisning, hvilket svarer til 51 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, gennemse videooptaget undervisning, gruppearbejde, værksted, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.