Brand Identity II

2018/2019
Engelsk titel
Brand Identity II
Uddannelse
Smykker, teknologi og business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9140305
Fag- /modulansvarlig
Anne Mette Kildegaard Larsen
Lars Sögaard Nielsen
Mette Laier Henriksen
Jane Burchard
120
timer undervisning
17
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brand Identity II modtager du 120 timers undervisning, hvilket svarer til 160 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 88% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.