Strategisk markedsføring

2018/2019
Engelsk titel
Strategic marketing
Uddannelse
Økonomi & Informationsteknologi
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
9141352
Fag- /modulansvarlig
Mohamed Danny Eid
Jesper Skovsgaard Frederiksen
Leif Schwartz Holbek
48
timer undervisning
89
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Strategisk markedsføring modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, indsamling af empiri, projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.