Copenhagen School of Design and Technology

da

4 hvide t-shirts - fra idé til handling (DA)

2019/2020
Engelsk titel
4 White T-shirts - from Idea to Action (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
3
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207102
Fag- /modulansvarlig
Stina Marie Omdahl-Robson
David Jonas Fisher
Tifli Lerche
Dorthe Fiona Petersen
Snorre Näsman
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
 • Formål

  Med udgangspunkt i sætningen 'fra idé til salg' skal I:
  • generere én eller flere innovative idéer
  • udvikle idéen til noget, der kan generere (økonomisk) værdi
  • gøre idéen/produktet/konceptet/servicen salgsklart
  • sælge idéen/produktet/konceptet/servicen
  • formidle idéen/produktet/konceptet/servicen

  Læringsmål
  • Kendskab til grundlæggende begreber inden for:
  Entreprenørskab, innovationsteorier,
  • designprocesser, idegenerering og salg i forbindelse med udviklingen af et
  innovativt produkt fra idé til færdigt produkt
  • Planlægge, iværksætte, udvikle og gennemføre en innovativ designproces
  • Analysere og vurdere designidéer og koncepter ud fra et
  forretningsmæssigt grundlag
  • Definere, afgrænse og vurdere en designløsning til et givent marked
  • Selvstændigt opsøge og kritisk vurdere en idés bæredygtighed
  KOMPETENCER
  • Konceptudvikle med innovation for øje
  • Identificere markedspotentiale for en innovativ ide
  • Igangsætte, løbende evaluere og styre produktets udvikling i en
  innovationskontekst

 • Undervisningsform
  Underviserne sammensætter grupper af minimum 4 og maksimum 6 personer.

  PRÆSENTATIONER D. 13.9.2018
  Krav til indhold:
  • Hvad er ideen/produktet/konceptet?
  • Hvordan kom du/I frem til den?
  • Hvordan udførte du/I den?
  • Hvad er kostprisen og salgsprisen på produktet/konceptet?
  • Hvor mange penge har du/I tjent?
  • Sørg for at dokumentere processen i enten billeder, tegninger, video,
  screendumps, moodboards eller andet – både til formidling i processen
  og til den endelige præsentation.
  Svesken på desken:
  På præsentationsdagen skal I dokumentere, hvad I har tjent.

  PRÆSENTATIONSFORM
  Reglerne for de mundtlige præsentationer lyder:
  • I har 3 minutter til at pitche koncept/produkt (I bliver afbrudt efter 3
  minutter). Et dommerpanel bestående af jeres undervisere giver 3
  minutters feedback.
  • Efter alle pitches skal I hver især stemme på dagens bedste projekt (man
  må ikke stemme på sig selv).
  • Fra kl. 11.00-11.30 voterer dommerpanelet og udvælger vinderne inden for
  to kategorier: Mest innovative idé og højeste indtjening.
  • Kl. 11.30 annonceres vinderne!

  SÅDAN BESTÅR MAN MODULET:
  • Projektet er en obligatorisk opgave, og derfor er det en forudsætning, at
  opgaven afleveres og opfylder de formelle krav. Det betyder, at det er
  obligatorisk at være tilstede i løbet af modulet og deltage i de endelige
  præsentationer. Har man gyldig grund til udeblivelse ved
  præsentationerne, kan man skrive til David for at få dispensation – og ellers
  udløser manglende fremmøde en erstatningsopgave, der skal afleveres, for
  at man kan gå til 1.semestereksamen.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor der udarbejdes en fælles gruppedel samt et individuelt udarbejdet løsningsforslag. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
30
timers undervisning
52
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget 4 hvide t-shirts - fra idé til handling (DA) modtager du 30 timers undervisning, hvilket svarer til 40 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.