Copenhagen School of Design and Technology

da

Tværfaglig case del 1 (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Interdisciplinary case part 1 (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207104
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
Claus Bjerre
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Dorthe Fiona Petersen
Snorre Näsman
Bettine Ortmann
 • Formål

  Læringsmål
  • Praktisk erfaring med produktudvikling og prototypefremstilling
  • Praktisk erfaring med 3D modellering og modelbygning
  • Kendskab til udvikling af fysiske produkter
  • Kendskab til markedsføring
  • Kendskab til og grundlæggende forståelse for basale projektstyringsredskaber
  • Kendskab til og praktisk erfaring med anvendelse af Scrum, herunder brugen af scrum board og sprints som agilt rammeværk for den iterative udviklingsproces
  • Kendskab til grundlæggende ledelsesteori, herunder forskellige ledelsesformer og -roller, selvledelse og motivationsskabende faktorer forbundet hermed
  • Kendskab til Systematic Inventive Thinking
  • Kendskab til Præsentationsteknik

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  I samarbejde med firmaet Storum skal vi arbejde med lydabsorberende elementer, tilegnet åbne kontormiljøer. Vi skal udvikle fysiske prototyper og i forbindelse med det få en forståelse for problematikkerne i netop åbne kontormiljøer og indretning af dem. Derudover skal vi arbejde med markedsføring af disse produkter og endelig præsentation af produkterne og markedsføringen.
  Undervisningsformen vil bestå af en veksling mellem forelæsninger, skrivebordsundervisning samt praktisk udførelse af prototyper. Opgaven skal løses i grupper.

  Gruppearbejde
  Grupperne inddeles på baggrund af de studerendes Creative Problem Solving Profiles. Gruppestørrelsen vil være mellem 5-6 personer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor der udarbejdes en fælles gruppedel samt et individuelt udarbejdet løsningsforslag. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Projektstyring og –ledelse:
  • Thorborg, Steen: ”Projektstyring – projektledelse i praksis”, kap. 1 og 6.
  • Skriver, Hans Jørgen m.fl.: ”Organisation”, Trojka, 6. udgave (2017/18), kap. 4 (kun afsnit 4-6, s. 144-153), samt kap. 8 om teamudvikling (genbesøg) og kap. 9 om udvikling af ledelse.
  • Minikursus i SCRUM (Dittes eget dokument i mappen på Fronter)
  • Den autoriserede SCRUM guide på dansk (se Dittes mappe på Fronter)
36
timers undervisning
128
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Tværfaglig case del 1 (DA) modtager du 36 timers undervisning, hvilket svarer til 48 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 22% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.