Copenhagen School of Design and Technology

da

Markedsføringscase (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Marketing Case (DA)
Uddannelse
E-design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
8
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207111
Fag- /modulansvarlig
Tifli Lerche
Claus Bjerre
Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Dorthe Fiona Petersen
Snorre Näsman
Bettine Ortmann
 • Formål

  Læringsmål
  • Praktisk erfaring med produktudvikling og prototypefremstilling
  • Praktisk erfaring med 3D modellering og modelbygning
  • Kendskab til udvikling af fysiske produkter
  • Kendskab til markedsføring
  • Kendskab til og grundlæggende forståelse for basale projektstyringsredskaber
  • Kendskab til og praktisk erfaring med anvendelse af Scrum, herunder brugen af scrum board og sprints som agilt rammeværk for den iterative udviklingsproces
  • Kendskab til grundlæggende ledelsesteori, herunder forskellige ledelsesformer og -roller, selvledelse og motivationsskabende faktorer forbundet hermed
  • Kendskab til Systematic Inventive Thinking
  • Kendskab til Præsentationsteknik

  Viden

  Viden
  Viden om og forståelse for grundlæggende markedsføringsteori med henblik på at udvikle en kampagne for en casevirksomhed.

  Færdigheder

  Færdigheder
  Færdigheder i at udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber, der kan analysere et produkt, en branche dets forskellige aktører
  Færdigheder i at arbejde med værktøjer og metoder til indsamling og analyse af data, med henblik på at udarbejde et beslutningsgrundlag.
  Færdigheder i at identificere og udvælge forslag til handlingsparametre. Formidling af problemstillinger og løsningsmuligheder
  Anvendelse af værktøjer til vidensopsamling.

  Kompetencer

  Kompetencer
  Den studerende skal kunne anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.
  Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder: Udvælge og anvende relevante markedsføringsredskaber innovativt med henblik på nye afsætningsmuligheder.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til markedsføring og datahåndtering.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  I forbindelse med lanceringen af Dryk medio februar 2020 skal I udarbejde et oplæg til en handlende idé, samt en konkret video, der kan fungere digitalt. I skal henvende jer direkte til slutbrugeren og foreslå relevante digitale kanaler.

  Målet er at opnå kendskab og markedsandele, samt at positionere Dryk på markedet som et stærkt og visionært brand, der både leverer kvalitet (et rigtig havreprodukt), og som er med til at gøre en forskel for miljøet.Ultimativt er målet at så mange som muligt besøger og tilmelder sig Dryk’s abonnementsordning på dryk.dk

  Indhold:
  • I skal når I præsentere kunne argumentere for jeres valg af kanaler og idéer ud fra konkrete markeds, konkurrent og målgruppe indsigter
  • I skal følge Dryks’ pejlemærker og tage udgangspunkt i eksisterende designguidelines
  • I skal vise hvordan I prioriterer og aktiverer de forskellige USP’er i kommunikationen.
  • I må gerne vælge at fokusere på en del af målgruppen, og Dryk er åbne over for at blive udfordret i forhold til formulering af løftet, så længe det tager udgangspunkt i konkrete målgruppe indsigter.
  • I må gerne formulere et konkret pay-off, der med udgangspunkt i løftet på en enkel måde udtrykker Dryk’s værdier og holdninger og kan være med til at skabe et emotionelt bånd til målgruppen.

  Præsentationsform:
  I præsenterer i grupper. Der er afsat 15 minutter til hver præsentation. I præsenterer i 10 minutter, og herefter gives der feedback i 5 minutter. Dommerpanelet består af jeres underviser, Dryk, samt reklamecoach Per Holm Henriksen. Efter alle præsentationer er gennemgået voterer dommerpanelet og den bedste præsentation vælges. Præsentationer foregår i tidsrummet 8.30 – 13.30.
  Undervisningsformen vil bestå af en veksling mellem forelæsninger, skrivebordsundervisning samt praktisk udførelse af prototyper. Opgaven skal løses i grupper.

  Gruppearbejde
  Grupperne inddeles på baggrund af de studerendes Creative Problem Solving Profiles. Gruppestørrelsen vil være mellem 5-6 personer.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor der udarbejdes en fælles gruppedel samt et individuelt udarbejdet løsningsforslag. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
39
timers undervisning
180
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Markedsføringscase (DA) modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.