Copenhagen School of Design and Technology

da

Indtryk og aftryk

2023/2024
Engelsk titel
Impressions and Imprints
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207202
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
Ditte Dam Bangsund
 • Formål og læringsmål

  Introduktion til personlig branding og online portfolio med fokus på formidling af den røde tråd i forbindelse med den personlige kernefortælling, det personlige værditilbud samt præsentationen af disse udadtil.

  Viden

  Udarbejdelse af visuel identitet
  Metoder og formidlingsformer der understøtter kommunikation vedrørende et design, produkt, koncept eller forretningside mundtligt, skriftligt og visuelt

  Færdigheder

  Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.
  Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.
  Anvende 2 D programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.
  Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  Anvende relevant kommunikationsteori og –analyse, med henblik på formidling af et design, produkt, koncept eller forretningside
  Anvende forskellige præsentationsteknikker, herunder pitch, til brug ved kommunikation af forretningsideer, koncepter og produkter, forretningsplan/model
  Formidle kernefortælling, kommunikationsplaner, tekster og reklamer for et design, produkt, service, koncept eller forretningside.

  Kompetencer

  Bidrage til at vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.
  Bidrage med kommunikations- og formidlingsformer, der understøtter eksempelvis branding og kernefortælling i relation til forretningskoncepter

 • Undervisningsform
  Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, skrivebordsundervisning, workshops og vejledning. Der arbejdes individuelt med tilknytning til sparringsgrupper.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 2. semester. Bedømmelsesgrundlaget er læringsmålene for 2. semester. Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester.

  Førsteårsprøvens skal bestås med karakteren mindst 02 efter 7-trins skalaen, for at man kan fortsætte på uddannelsens 2. år.

  Der er to mulige eksamensformer til denne prøve: Den "traditionelle" og "proceseksamen".

  Særligt for "Traditionel":
  Den traditionelle eksamen består hovedsageligt af to dele: En skriftlig analyse og en mundtlig eksamen med præsentation af og argumentation for et løsningsforslag. Til den mundtlige præsentation har den studerende 10 minutter til at præsentere sit løsningsforslag, samt redegøre for feedback og refleksioner over valg og fravalg. Derefter er der 15 minutter med fælles dialog, og den resterende tid går til votering og karaktergivning til den studerende. Der gives en samlet karakter, hvor den skriftlige analyse tæller 1/3, og præsentationen og refleksionen over løsningsforslaget tæller 2/3.

  Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor. Varighed: 35 minutter inklusiv votering.


  Særligt for "Proceseksamen":
  Eksamen består af tre dele: En procesperiode med procesbog, en skriftlig analyse og en mundtlig eksamen med pitch og refleksion over processen. Til den mundtlige præsentation har den studerende 15 minutter til at præsentere sit løsningsforslag, hvor man på 10 minutter skal gennemgå det samme som ved den traditionelle eksamen - men derudover har man 5 minutter ekstra til at formidle valg og fravalg i forbindelse med selve processen. Derefter er der 10 minutter med fælles dialog, og den resterende tid går til votering og karaktergivning til den studerende. Der gives en samlet karakter, hvor den skriftlige analyse tæller 1/3, pitch og diskussion tæller 1/3 og procesbog og refleksion omkring proces tæller 1/3.

  Detaljeret beskrivelse af prøven foreligger i løbet af 2. semester. Prøven bedømmes med ekstern censor. Varighed: 35 minutter inklusiv votering.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  35 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Den skriftlige opgave vægtes med 1/3 af den samlede karakter og den mundtlige præstation vægtes med 2/3 af bedømmelsen.
39
timers undervisning
125
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Indtryk og aftryk modtager du 39 timers undervisning, hvilket svarer til 52 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 24% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: digitale øvelser, klasseundervisning, peer-review, workshop, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, portefolio-arbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.