Københavns Erhvervsakademi

en

T02: Grundlæggende indhold (EN)

2018/2019
Engelsk titel
T02: Basic Content (EN)
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
4,5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Engelsk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273153
Fag- /modulansvarlig
Keld Møller Marple
Gullan Strøm Christensen
Julio Garrido
 • Indhold og læringsmål

  Purpose
  In this module you will produce 2 short videos. First a short story on mobile phones and second an information video for an external collaboration partner. The module includes an introduction to concept development using video, dramaturgy, film language and media elements and recording and editing techniques.

  In the first assignment the focus is on image and composition. The students’ work will be subjective to a formative evaluation. In the second assignment the focus will be communication with video and video in a specific context. This will be subject to a summative evaluation.

  User interface development :
  The subject area comprises the design and development of digital solutions with special emphasis on the production of user interfaces. The focus is on all aspects of the development process based on common development methods, including planning, design and production of digital media tasks.

  Here you’ll learn: The basic principles behind composing a picture frame for moving images and how different content types fits into an online context. We work with video and how to develop it in iterative steps using treatment and storyboard to professionalise the production.

  User experiences:
  The subject area comprises the design and development of digital experiences with a focus on understanding the user, the user’s interaction with solutions as well as on evaluating and testing solutions, including the use of data.

  Here you’ll learn: Different test methods will be applied in order to drive the production forward.

  Content production:
  The subject area comprises content production for selected digital media. The focus is on understanding digital media and relevant types of content as well as on the dissemination and use of data.

  Here you’ll learn: Based on a brief from an external partner you will be asked to create a webpage including your own video production.

  Business:
  The subject area comprises business models, data understanding, the basis of existence of a business and the multimedia designer’s role in the value chain.

  Technology:
  The subject area comprises understanding and exploration of technologies that form part of digital media products and digital media production.

  Here you’ll learn: During the theme you will be asked to do two short video productions using either smartphone or dslr camera as a recording device.

  All:
  Here you’ll learn: You will be working in several different teams during this theme. Within the teams it will be important to define certain focus points for different team members. The teams will to a great extent be working independently but under close supervision from the teachers.

  Viden

  User interface development :
  • knowledge of basic principles for the composition and layout of digital media productions
  • knowledge of practice-oriented design processes and documentation forms used in digital
  media productions
  • knowledge of digital exchange formats currently used in digital media productions
  • knowledge of key forms of expression and content in digital media

  User experiences:
  • an understanding of the methods applied by the profession in connection with user testing of digital productions
  • knowledge of basic methods and theories regarding user understanding within digital content production.

  Content production:
  • knowledge of digital media and digital media platforms used by the profession

  Business:
  • knowledge of the multimedia designer’s role in the value chain in digital productions

  Technology:
  • knowledge of the key technologies applied by the profession in connection with the production of digital content

  Færdigheder

  User interface development :
  • apply basic theories, methods and tools to the design and development of user interfaces
  • apply and assess basic technologies and development environments for the development of
  user interfaces, including methods and technologies for version control.

  Content production:
  • produce basic-level digital content based on user understanding and based on a given
  strategic brief

  Business:
  • apply basic theories, methods and tools for managing simple multimedia productions of
  relevance to professional practices in the field

  Technology:
  • apply and assess technologies for the presentation and production of digital content

  Kompetencer

  All:
  • participate in interdisciplinary work processes in connection with the design and development of digital user interfaces
  • under supervision, acquire basic knowledge, skills and competencies within the design and
  development of digital user interfaces.
  • participate in interdisciplinary work processes in connection with the design and development of digital content
  • under supervision, acquire basic knowledge, skills and competencies within the design and
  development of digital content.

 • Undervisningsform
  In Basic Content we are mixing lectures and exercises with groups meetings and
  feedback in class based on student productions. This way we will introduce
  terminology and techniques and then you will put it into practice. Discussing your
  work activities is meant to help you to learn to formulate what you intend to be
  doing, thus professionalizing your work.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  It is expected that you are familiar with html5 and that you can produce a simple
  website on your own. It is also expected that you have installed a video editing
  program such as Adobe Premiere Pro.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Målet er at udprøve den studerendes forståelse af teori, metode og redskaber, som er opnået gennem deltagelse i det obligatoriske fagelementer: Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.

  Ved denne prøve præsenterer den studerende ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester. Gennem studiet på 1. semester arbejder den studerende med at etablere en digital portefølje, med produkteksempler fra undervisningen. Porteføljen danner udgangspunkt for 1. semester prøven
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Mundtlig individuel prøve med udgangspunkt i ét eller flere produkteksempler, som er afleveret på 1. semester.

  Prøven består af tre elementer:
  1. Præsentation
  2. Eksamination
  3. Votering og meddelelse af karakterer.

  De nærmere oplysninger om prøvens varighed offentliggøres på læringsplatformen for Multimediedesigner.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Engelsk
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Prøven bedømmes af en eller flere eksaminatorer i henhold til 7-trins skalaen. Der gives en individuel karakter ud fra en helhedsvurdering af digital portefølje, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af formål og læringsmål på Design og programmering af digitale brugergrænseflader 1 og Design og programmering af digitalt indhold 1.
 • Yderligere information
  Hand-ins and feedback
  2.1 “XD prototype” (3rd October, 23:59 in Fronter). Feedback will be in the form of a
  prototype test in class the 9th October.
  2.2 “Link to online video” (5th October, 23:59 in Fronter). This is the first video. You
  can host the video where you want. Oral feedback in class the 8th October.
  2.3 “Conclusions from peer review” (9th October, 23:59 in Fronter). This will be
  approved/not approved in Fronter.
  2.4 “Treatment” (10th October, 23:59 in Fronter). A PDF document containing the
  treatment of your second video. Approved/Not Approved in Fronter.
  2.5 “Microsite prototype” (10th October)
  2.6 “Storyboard” (15th October, 13:15 in Fronter). A PDF document containing the
  storyboard for your second video. Will be discussed with a teacher in the group.
  2.7 “Link to microsite containing video” (18th October, 23:59 in Fronter). This is the
  second video. You make the webpage that hosts the video. Oral feedback in class.

  Assessment
  Throughout the theme you will be asked to do hand ins. Some are more time
  consuming and some are less time consuming. All of them will serve as point of
  either evaluation or feedback. Some of your work will be subject to a group
  discussion with a teacher and some will be the basis of feedback given in class. Some
  of them will be a simple approved/not approved, with the opportunity to discuss
  your work personally if you have a need for it.
  The theme will be evaluated through an online survey.
45
timer undervisning
78
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T02: Grundlæggende indhold (EN) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 37% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.