T08: Eksamens projekt

2018/2019
Engelsk titel
T08: Exam Project
Uddannelse
Multimediedesigner
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
5 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3273204
Fag- /modulansvarlig
Mikkel Nielsen
Toke Halskov Kristensen
Martin Bregnhøi
Louise Ea Holbek
Lau Sommerfeldt
Kamilla Viktov
Helle Frederiksen
68
timer undervisning
96
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget T08: Eksamens projekt modtager du 68 timers undervisning, hvilket svarer til 90 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 41% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.