Copenhagen School of Design and Technology

da

Internet of Things - IoT projekt 1 (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Internet of Things - IoT project 1 (DA)
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
6
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Lygten 16, København NV
Fagkode
3274106
Fag- /modulansvarlig
Nikolaj Andersson Nielsen
Malene Hasse
Kevin Lindemark Holm
 • Formål og læringsmål

  De studerende skal arbejde i en kombination af 3 fag; Indlejrede Systemer, Programmering og Virksomhedsfaget. Målet er at skabe et så virkelighedsnært projekt som muligt med udgangspunkt i en virksomhedscase.

  Viden

  Indlejrede systemer 1:
  - Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  - Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  - Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er.
  - Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer udvalgte løsninger
  - Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik og/ eller kommunikation
  - Operativsystemer, deres særkende og anvendelse
  - Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger

  Programmering 1:
  - Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog
  - Algoritmer og designmønstre overordnet og i tilhør til de valgte programmeringssprog.

  Virksomhed 1:
  Viden
  - Projektstyring i forbindelse med udviklingsprojekter inden for IT
  - Kvalitets- og ressource styring som del af et udviklingsprojekt og som del af styringen af vedligeholdelse af IT drift.

  Færdigheder

  Indlejrede systemer 1:
  - Udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger.
  - Opbygge og anvende testsystemer - Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.

  Programmering 1:
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af programmer
  - Dokumentere, formidle og supportere programmeringsrelaterede løsninger i forbindelse med interne og kundevendte relationer
  - Vurdere og udvælge simple algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger.

  Virksomhed 1:
  - Kommunikere skriftligt og mundtligt til såvel fagpersoner som til kunde

  Kompetencer

  Indlejrede systemer 1:
  - Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlejrede og bæredygtige
  løsninger
  - Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet.

  Programmering 1:
  - Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for programmering
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams
  - Håndtere design, udvikling og test af større løsninger i et tværfaglig samarbejde.

  Virksomhed 1:
  - Håndtere kundeopgaver med henblik på omsætte kundebehov til sikre løsninger
  - Håndtere planlægning og styre egne tekniske opgaver, samt indgå i projekter

 • Undervisningsform
  I projektperioden arbejdes der teambaseret, med udgangspunkt i en virksomhedscase.
  Som indledning til selve projektperioden på 14 dage, vil der blive undervist i relevante elementer der kommer til at indgå i projektperioden.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Godkendt KEAs ITT loddekursus.
  Makerlab grundkursus.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Se PC krav ved semesterstart.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal aktivt deltage i hele projektarbejdet.
  Faget prøves
  Eksamenskarakteren for dette IoT-projekt nr. 1 tæller 10% af en samlet karakter til 1. årsprøven i slutningen af 2. semester.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  De studerende skal udarbejde et IoT-projekt i grupper og aflevere en fælles grupperapport herom. Rapportomfang vil fremgå af projektbeskrivelsen. De studerende fremlægger projektet gruppevis, og efterfølgende bliver de eksamineret individuelt med udgangspunkt i rapporten og præsentation af projektet med intern censur.

  Detaljeret beskrivelse af eksamen og projekt vil fremgå af projektbeskrivelsen, som udleveres ved projektstart.

  Projektet tæller 10 % af en samlet årskarakter.

  Den studerende har 3 forsøg, og karakteren gives efter 7-trins skalaen.
  Opgavetype
  Projektrapport og fysisk demonstrerbar prototype.
  Formkrav
  Se projektbeskrivelse der udleveres ved projektstart.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 5-6 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
45
timers undervisning
119
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Internet of Things - IoT projekt 1 (DA) modtager du 45 timers undervisning, hvilket svarer til 60 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 27% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, projektarbejde, klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, forberedelse til prøve, øvelser, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.