Copenhagen School of Design and Technology

da

Design Thinking & Research - Tools & Skills

2022/2023
Engelsk titel
Design Thinking & Research - Tools & Skills
Uddannelse
Designteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3276105
Fag- /modulansvarlig
Charlotte Winther
 • Formål og læringsmål

  TOOLS & SKILLS Design Thinking & Research har til formål at introducere Design Thinking metoden med understøttende
  research for at den studerende kan udvikle en ny forretningsmodel for en virksomhed.

  Viden

  Den studerende:

  • Skal kunne forstå praksis og anvende centrale teorier og metoder i en designproces med det formål at udvikle bæredygtige løsninger.
  • Skal kunne forstå praksis og central anvendt teori og metode inden for teknologi, herunder håndtering og analyser af data.

  Færdigheder

  Den studerende:

  • Skal kunne anvende visualiserings- og idegenereringsmetoder knyttet til erhvervet og
  branchen.
  • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, samt opstille og vælge bæredygtige løsningsmuligheder, som en del af designprocessen.
  • Skal kunne vurdere praksisnære, forretnings-orienterede problemstillinger, samt opstille og
  vælge innovative løsningsmuligheder.
  • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

  Kompetencer

  Den studerende:

  • Skal kunne deltage i tværfaglige samarbejder inden for alle led i værdikæden ved udvikling af et produkt eller koncept.
  • Skal kunne håndtere grundlæggende problemstillinger ved hjælp af designmetoder.
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede og praksisnære, forretningsorienterede opgaver.
  • Skal deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for forretningsområdet med en professionel tilgang.
  • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede og praksisnære forretningsorienterede
  opgaver.
  • Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for teknologiområdet med en professionel tilgang.

 • Undervisningsform
  Klasseundervisning med øvelser samt en opgave der skal løses i de studerendes værdikædeteam til senere brug i 1. semesters portfolio
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Tools & Skills-modulerne 'Målgruppen - Tools & Skills', 'Moodboard & Photoshop - Tools & Skills', 'Virksomheden & Økonomi - Tools & Skills', 'Kultur, Trend & Æstetik - Tools & Skills', 'Design Thinking & Research - Tools & Skills' og 'InDesign & Portfolio - Tools & Skills' prøves sammen med ét af de tre oplistede DBT-moduler, afhængigt af den studerendes specialeretning.

  For specialeretningen Sustainable Fashion Tech prøves Tools & Skills-modulerne med 'Sustainable Fashion Tech DBT - Tools & Skills'.

  For specialeretningen Fashion Management prøves Tools & Skills-modulerne med 'Fashion Management DBT - Tools & Skills'.

  For specialeretningen Marketing & Communication Design prøves Tools & Skills-modulerne med 'Marketing & Communication Design DBT - Tools & Skills'.
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Grundlaget for prøven er en portfolio, som afleveres elektronisk i WISEflow, som består af udvalgte opgaver og projekter fra de forskellige Tools & Skills moduler samt et pensumspørgsmål, som den studerende trækker til den mundtlige prøve.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  Varighed: 30 minutter og består af følgende elementer:
  1. Præsentation af den uploadede portfolio.
  2. Spørgsmål fra eksaminator(er) og dialog.
  3. Besvarelse af et pensumspørgsmål.
  4. Votering og meddelelse af karakterer.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
27
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Design Thinking & Research - Tools & Skills modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: indsamling af empiri, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.