Copenhagen School of Design and Technology

da

Bygningskonstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (DA)

2019/2020
Engelsk titel
Structure (Multi-storey Building) (DA)
Uddannelse
Bygningskonstruktør
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
1
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4070405
Fag- /modulansvarlig
Ali Bagherpour
Peter Falk
 • Formål

  Generelle målsætninger
  Inden for dette emne laver du en detaljeret 3D-model genereret ved hjælp af BIM-software.
  Du beskæftiger dig med konstruktionsgitre, tolerancer, detaljering af forbindelser med under- og overbygningskonstruktioner.
  Ved hjælp af værktøjer, der støtter BIM-processen og giver mulighed for at analysere og kontrollere konstruktioner, opnår du fordele med hensyn til sammenligning og valg af forskellige emner i forhold til deres konstruktionstekniske egenskaber (forbindelser, tolerancer og understøttelse).

  Læringsmål
  Studerende, der har opfyldt semestermålene,
  øger deres viden om:
  •principperne for konstruktionsdeles placerings- og konstruktionsevne.
  •hvordan man skelner mellem og undersøger forskellige under- og overbygningskonstruktioners typologier i relation til deres konstruktionsevne.
  øger deres færdigheder i:
  •identifikation og tegning af et konstruktionsgitter.
  •opbygning af en strukturel digital model i 3D ved hjælp af BIM-værktøjer.
  •generering og redigering af detaljerede centrale samlingspunkter.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der undervises ud fra den forståelse, at læring bedst sker ved, at de studerende får mulighed for at arbejde med realistiske opgaver hentet fra eller med inspiration fra virksomheder inden for relevante brancher.
  I valg af projekt tages hensyn til, at projektet skal kunne rumme semestrets faglige udfordringer.
  De studerende får mulighed for at bearbejde det givne projekt i flere af dets faser fra den indledende analyse til den konkrete realisering af projektet. I tilknytning til arbejdet med projektet stilles den studerende overfor realistiske problemstillinger, som skal løses med udgangspunkt i den givne teori, og organisere arbejdet, så tidsfristerne holdes. Undervejs trænes den studerende i også at kunne arbejde selvstændigt, således at den studerende er forberedt til at kunne gennemføre afgangsprojekt som en selvstændig opgave.
  Igennem denne arbejdsmetode tilegner den studerende sig en forståelse for, hvorledes problemer afdækkes og analyseres, løsningsmodeller opstilles og den rigtige løsning vælges.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Gruppeprojekt med mundtlig præsentation.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel- eller gruppeprøve, 1-4 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
16
timers undervisning
11
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Bygningskonstruktioner (Etagebyggeri over 3 etager) (DA) modtager du 16 timers undervisning, hvilket svarer til 21 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 59% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, projektarbejde, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.