Copenhagen School of Design and Technology

da

Brugerinddragelse og design

2023/2024
Engelsk titel
User involvement and design
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111202
Fag- /modulansvarlig
Benjamin Hughes
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder facilitering af iterative designprocesser med brugerinddragelse.
  Fagelementet indeholder konkrete metoder, der skaber grundlaget for samarbejde mellem bruger og designer i udviklingen af it-arkitektur.
  Fagelementet indeholder grundlæggende designprincipper om brugervenlighed og brugeroplevelse og med udgangspunkt i brugerinddragelse som metode, vil de studere arbejde med at formgive grænseflader med relevante interaktioner og design

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om teori, teknikker og metode til brugerinddragelse og design
  • viden om samarbejdet mellem bruger og designer i designprocesser baseret på brugerinddragelse
  • viden om facilitering af iterative processer med brugerinddragelse
  • viden om grundlæggende designprincipper om brugervenlighed og brugeroplevelse
  • forståelse for og kan reflektere over relevansen af konkrete metoder i en given designsituation.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • udvælge, tilrettelægge og facilitere iterative designprocesser med brugerinddragelse
  • vurdere en designsituation og udvælge passende metoder og teknikker til brugerinddragelse.
  • anvende brugerinddragelse som udgangspunkt til formgivningen af grænseflader og mestre de færdigheder i relation til brugerinddragelse og design, som knytter sig til beskæftigelse inden for it-arkitektur

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • varetage planlægningen af en designproces der indbefatter brugerinddragelse, og selvstændigt facilitere brugerinddragelse ved brug af fagelementets teknikker og metoder.

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
80
timers undervisning
194
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Brugerinddragelse og design modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.