Copenhagen School of Design and Technology

da

Agil udvikling

2023/2024
Engelsk titel
Agile development
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111203
Fag- /modulansvarlig
Oskar Tuska
Hardy Akira Madsen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder en dybere indsigt og anvendelse af en relevant, moderne og anvendt agil systemeudviklingsmetode udvidet med en agil og løbende kvalitetssikring, integration og levering ind i en drift og produktion.

  Viden

  Den studerende har:
  • forståelse for en moderne og relevant agil systemudviklingsmetode og kan reflektere over agile systemudviklingsmetoder.
  • viden om løbende kvalitetssikring og levering (continuous integration and delivery) af it-systemer
  • viden om virtuelle teams udvikling og løbende kvalitetssikring og levering af it-systemer (byggeklodser/building blocks)

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende modeller og værktøjer, der er tilknyttet den agile metode og mestre dem i forhold til it-arkitektur professionen.
  • anvende teknikker og værktøjer til automatisering af test.
  • anvende et system til løbende kvalitetssikring og levering (continuous integration and delivery).
  • kan formidle status på agile systemudviklingsprojekter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • deltage i en agil distribueret systemudviklingsproces.
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation deltagelse i agil systemudvikling og løbende kvalitetssikring, integration og levering

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Agil udvikling modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.