Copenhagen School of Design and Technology

da

IT-infrastruktur

2023/2024
Engelsk titel
IT infrastructure
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111401
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder emner omkring driftsarkitekturer og de kapabiliteter og egenskaber, der kan forventes at være til stede i forbindelse med driften af en implementeret it-arkitektur. Endvidere indeholder fagelementet en introduktion til moderne platforme til afvikling af centrale og distribuerede it-arkitektur-paradigmer.
  Fagelementet vil også indeholde sikkerhedsmæssige emner forbundet med it-infrastruktur og specielt sikkerhed i interoperabilitetsløsninger.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om applikationslevetid relateret til idriftsættelse og vedligeholdelse.
  • viden om moderne relevante platforme til støtte for centrale og distribuerede arkitekturer.
  • viden om sikkerhedsmæssige krav og løsninger ved udveksling af information i maskine til maskine kommunikation.
  • forståelse for og kan reflektere over fordele og ulemper ved cloud computing i forhold til andre paradigmer og forretningsmodeller.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende driftsplatforme til afvikling af udviklede it-komponenter og mestre de færdigheder i relation til it-infrastruktur som knytter sig til beskæftigelse indenfor it-arkitektur
  • opsætte krav og planlægge sikkerhed, idriftsættelse og vedligeholdelse som en del af applikations-udviklingen.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer omkring it-infrastruktur og drift i relation til udvikling af it-arkitekturer

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 30 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget IT-infrastruktur modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.