Copenhagen School of Design and Technology

da

IT-arkitektur

2023/2024
Engelsk titel
IT architecture
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111402
Fag- /modulansvarlig
Nicklas Frederiksen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder emner der konsoliderer tidligere fags indhold ind i it-arkitektur-paradigmer, der er er baseret på løst koblede komponenter. Endvidere vil fagelementet indeholde emner relateret til design og realisering af både intern og ekstern interoperabilitet.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om og forståelse for it-principper i relation til arbejdet med it-arkitektur samt kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teori og metode inden for it-arkitektur.
  • viden om standarder og standardiseringsorganisationer.
  • viden om interoperabilitetsrammeværk og -patterns.
  • viden om servicekontrakter.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • opsætte og anvende principper for arbejdet med it-arkitektur og mestre de færdigheder inden it-arkitektur der knytter sig til beskæftigelsen inden for professionen
  • designe og realisere it-services til understøttelse af forretningsprocesaktiviteter, baseret på it-principper med løst koblede komponentarkitekturer
  • formidle it-arkitekturarbejde til it-arkitekter

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer med at designe og realisere interoperabilitetsarkitekturer
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til it-principper, standarder og interoperabilitet

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 30 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget IT-arkitektur modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.