Copenhagen School of Design and Technology

da

Projektstyring

2023/2024
Engelsk titel
Project Monitoring
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
4. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111404
Fag- /modulansvarlig
Patrick Agergaard
Oskar Tuska
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder projektstyringsmetoder, værktøjer og modeller, der kan bruges i individuelle og teambaserede projekter. Igennem fagelementet arbejdes der med team-organisering, herunder også virtuelle teams, planlægningsmetoder, evalueringspunkter og formidling af projektstatus og resultater.

  Der gives således et teoretisk og praktisk fundament til at den studerende kan deltage i et mindre it-projekt, der både kræver en struktureret og målrettet indsats både individuelt og af projekt-teamet.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om teorier for definitionen af ”projekt”, dets egenskaber, mål og succeskriterier
  • viden om teorier for planlægnings metoder og værktøjer
  • viden om teorier for team dannelser og dynamik

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende metoder og redskaber til at udarbejde og vedligeholde planer for et projekt
  • udarbejde mål og succeskriterier for et projekt
  • udarbejde status for et projekt
  • formidle i en kombination af skriftlig og mundtlig et projekts problem, mål, succeskriterier og status til relevante interessenter

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og deltage struktureret og målorienteret i et projektteam, herunder også et virtuelt team
  • identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til projektstyring herunder projektteamets arbejde, -sammensætning og egen rolle i teamet

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  • Kendte eksamensspørgsmål
  • Ingen forberedelse
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • 30 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
40
timers undervisning
97
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Projektstyring modtager du 40 timers undervisning, hvilket svarer til 53 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.