A modul Energiformer III

2018/2019
Engelsk titel
A module Energy Physics III
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
6 uger
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503202
Fag- /modulansvarlig
Jesper Werner Løhndorf Christensen
Stig Esben Maegård Kristensen
Jens Højmann
55
timer undervisning
0
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget A modul Energiformer III modtager du 55 timers undervisning, hvilket svarer til 73 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 100% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.