B modul Bygningers Indeklima II

2018/2019
Engelsk titel
B module Climate & House Heating Systems II
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
2
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503203
Fag- /modulansvarlig
Jesper Werner Løhndorf Christensen
Jens Højmann
47
timer undervisning
8
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget B modul Bygningers Indeklima II modtager du 47 timers undervisning, hvilket svarer til 63 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 85% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.