Copenhagen School of Design and Technology

da

E modul Energirigtig Projektering (DA)

2018/2019
Engelsk titel
E module Energy Efficient Enterprise (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
7
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503206
Fag- /modulansvarlig
Jens Højmann
  • Indhold og læringsmål

    Modulet omhandler rådgivning og projektering indenfor energioptimering, energirigtig projektering og energiledelse. Fokus er på en forbedring af energiforbrug og bæredygtighed ud fra energianalyse og forbrugsberegninger og dermed sikre og dokumentere energieffektiv og bæredygtig drift.

    Viden

    Den uddannede kan beskrive:
    35. metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse
    36. rammerne for energiforsyning
    37. faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger

    Færdigheder

    Den uddannede kan:
    38. anvende energianalyse og -forbrugsberegninger til udarbejdelse af energibesparelsesprojekter
    39. vælge rentable energirigtige løsninger og materialer i forbindelse med projektering
    40. diskutere og perspektivere energibesparelsesprojekter

    Kompetencer

    Den uddannede kan:
    41. udvikle og formidle planer for implementering af energibesparende foranstaltninger i bygninger og anlæg

  • Undervisningsform
    Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
    • Traditionel klasseundervisning
    • Gruppearbejde
    • Cases
    • Ekskursioner
    • Problembaseret læring
  • Samarbejdsfag/modul(er)
    Modul A, B, C, D, F
  • Forudsætninger for at deltage i faget

    Faglige forudsætninger for at deltage i faget
    Gennemført Modul D

    Materielle forudsætninger for at deltage i faget
    Bærbar pc med netkort

  • Prøve

    Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

    Forudsætninger for indstilling til eksamen
    Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
    Faget prøves
    Faget/modulet prøves med flg. fag
    Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
    1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
    2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
    Dette modul dokumenteres ved 2. del.
    Prøveform
    Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
    2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
    Opgavetype
    Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
    Formkrav
    Projektform
    Individuel eller gruppeprøve
    Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
    Anvendt sprog til prøven
    Dansk(Norsk/Svensk)
    Varighed
    2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.

    3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
    Hjælpemidler der må medbringes
    Bærbar pc og noter. Evt adapter
    Hjælpemidler som stilles til rådighed
    Projektor og lærrede
    Bedømmelsesform
    7-trins skala
    Bedømmer(e)
    Ekstern censur
    Kriterier for prøvevurdering
    Førsteårsprøven, del 2, dækker:
    Modul A Energiformer II,
    Modul B Bygningers Indeklima II,
    Modul D Energi, Økonomi og Miljø,
    Modul E Energirigtig Projektering
    Modul F Projektledelse
    Frist for aflevering
    Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
    Syge-/omprøve
    Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
98
timer undervisning
94
timer forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget E modul Energirigtig Projektering (DA) modtager du 98 timers undervisning, hvilket svarer til 130 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 51% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde, workshop, digitale øvelser, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, indsamling af empiri.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.