Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul E: Energirigtig Projektering (DA)

2020/2021
Engelsk titel
E module: Energy-efficient projecting (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503243
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
 • Formål

  Modulet omhandler rådgivning og projektering inden for energioptimering, energirigtig projektering og energiledelse. Fokus er på en forbedring af energiforbrug og bæredygtighed ud fra energianalyse og forbrugsberegninger og dermed sikre og dokumentere energieffektiv og bæredygtig drift.

  Viden

  Den studerende kan beskrive:
  35. metode og systematik til energirigtig projektering og energiledelse
  36. rammerne for energiforsyning
  37. faktorer der påvirker energiforbruget i anlæg og bygninger.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  38. anvende energianalyse og -forbrugsberegninger til udarbejdelse af energibesparelsesprojekter
  39. vælge rentable energirigtige løsninger og materialer i forbindelse med projektering
  40. diskutere og perspektivere energibesparelsesprojekter.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  41. udvikle og formidle planer for implementering af energibesparende foranstaltninger i bygninger og anlæg.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, der skal sikre effektiv læring, bl. a:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Spil og rollespil
  • Ekskursioner
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
  • eBook
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 2. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul E: Energirigtig Projektering (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.