Copenhagen School of Design and Technology

da

B Modul Bygningers Indeklima I (DA)

2020/2021
Engelsk titel
B Module Indoor Climate & House Heating Systems I (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
4 uger
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503103
Fag- /modulansvarlig
Bertel Sommer Larsen
Stig Esben Maegård Kristensen
Jens Højmann
Jesper Østerbye Rasmussen
Bent Kimer
 • Formål

  Modulet omhandler en optimering af indeklima vedrørende energieffektivt og bæredygtigt byggeri. Fokus er på bygningens indeklima, og hvordan det optimeres ved hjælp af varme-, belysnings- og ventilationsanlæg samt bygningsautomation.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  10. bygningsautomations opbygning, principper og virkemåde for varme- og ventilations- og belysnings-anlæg
  11. bestemmelser og krav til varme-, ventilations- og belysningsanlæg, samt bygningsautomation
  12. kortlægning af energiforbrug i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  13. vurdere indeklima og forbedringsmuligheder, samt opstille og vælge blandt flere løsningsmuligheder
  14. bedømme varme- og ventilationsanlæg ud fra energibesparende og miljømæssige hensyn
  15. rådgive om bygningers installationer af el-, vvs- og ventilationsanlæg.

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  16. formidle forbedringsmuligheder, der sikrer godt og energirigtigt indeklima
  17. opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om bygningers indeklima og tilhørende installationer, med fokus på energirigtige og bæredygtige løsninger.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
 • Samarbejdsfag/modul(er)
  B Bygningers Indeklima II
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Gennemført Modul A

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Bærbar pc med netkort

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Den studerende skal være studieaktiv. Se videre i studieordningen.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Dette modul dokumenteres ved 1. del.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Formkrav
  Grundlæggende projektform
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  2 eksaminander prøves varighed 50 min. i alt, hvoraf der er allokeret 8 min. til eksaminandernes præsentation og 28 min til eksamensdialog.

  3 eksaminander prøves varighed 65 min. i alt, hvoraf der er allokeret 10 min. eksaminandernes præsentation og 37 min til eksamensdialog.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Bærbar pc og noter. Evt adapter
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Projektor og lærrede
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Førsteårsprøven, del 1, dækker:
  Modul A Energiformer I,
  Modul B Bygningers Indeklima I og
  Modul C Bygningskonstruktion og energianalyse
  Frist for aflevering
  Besvarelsen afleveres i WISEflow. Invitation og praktiske oplysninger sendes pr mail til eksaminanden.
  Syge-/omprøve
  Eksaminanden har 3 forsøg til at bestå prøven. Der arrangeres omprøve (2. forsøg) kort tid efter den ordinære prøve.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Energiteknologi - en introduktion
  Varme-Ståbi
118
timers undervisning
156
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget B Modul Bygningers Indeklima I (DA) modtager du 118 timers undervisning, hvilket svarer til 157 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 43% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, studiegruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.