Copenhagen School of Design and Technology

da

Modul A: Energiformer (DA)

2020/2021
Engelsk titel
A Module Energy Physics (DA)
Uddannelse
Energiteknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 36, København N
Fagkode
4503141
Fag- /modulansvarlig
Stig Esben Maegård Kristensen
Jens Højmann
 • Formål

  Indhold: Modulet omhandler energifysik, energikilder og energilagring, samt metoder til omregning mellem de forskellige former. Modulets fokus er på at forstå grundbegreber inden for matematik, fysik, el og vvs bredt i forhold til energioptimering.

  Viden

  Den uddannede kan beskrive:
  1. teorier, metoder og praksis indenfor energiomsætning fra en form til en anden
  2. teorier, metoder og praksis indenfor traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder
  3. relevant termodynamik
  4. grundlæggende vvs- og el-teknik
  5. relevant matematik og fysik

  Færdigheder

  Den uddannede kan:
  6. anvende beregningsmetoder i forbindelse med energiomsætning
  7. vurdere og udvælge samt argumentere for valget af energibærere, energikilder, energilagre samt energimaskiner og -anlæg ud fra energimæssige beregninger

  Kompetencer

  Den uddannede kan:
  8. indgå i tværfagligt samarbejde om løsninger indenfor energiomsætning og -lagring.
  9. Opsøge, tilegne sig, og anvende ny viden om energiformer og anvendelse af energi, herunder energilagring.

 • Undervisningsform og udfoldelse af læringsmål
  Der vil blive anvendt et normalt bredt udsnit af undervisnings- og arbejdsformer, fx:
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Ekskursioner
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
  • Cooperative learning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Godkendt studieaktivitet.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Førsteårsprøven er delt i 2 dele:
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem) og
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2. sem).
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  1. Analyseprojekt (i slutningen af 1. sem): skriftligt arbejde efterfulgt af mundtlig høring
  2. Rådgivningsprojekt (i slutningen af 2.sem): Projektrapport udarbejdet af 1-3 deltagere i gruppe
  Opgavetype
  Projektrapport udarbejdet af 2-3 deltagere i gruppe
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 2-3 maks. deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Analyseprojektet i slutningen af 1.semester bliver internt bedømt, og rådgivningsprojektet i slutningen af 2.semester bliver eksternt bedømt.
69
timers undervisning
205
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Modul A: Energiformer (DA) modtager du 69 timers undervisning, hvilket svarer til 92 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, øvelser i labs/værksteder, workshop.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.