Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Kommunikation og Trend- nationale fagelementer (DA)

2021/2022
Engelsk titel
Specialisation: Communication and Trend (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944109
Fag- /modulansvarlig
Louise Boel
Tim Meicker
Martin Hesseldahl
 • Formål og læringsmål

  Studieretningen Kommunikation og Trend indeholder to nationale fagelementer Kommunikation og Innovation.

  Kommunikation:
  Fagelementet kommunikation lægger vægt på at udvikle strategier og designe budskaber, koncepter og produkter med en klar bevidsthed omkring afsender, modtager og medievalg.

  Innovation:
  Fagelementet lægger vægt på innovation i forhold til problemløsning, mediestrategier samt design- og kommunikationsprocesser. Der er fokus på argumentation, kritisk tænkning og værdiskabelse i udviklingen af bæredygtige løsninger.

  Viden

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for kommunikation, strategi og medieforståelse
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for kommunikation, strategi og medieforståelse.

  Trend:
  Den studerende:
  • Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.
  • Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis design, innovation og mediestrategi.

  Færdigheder

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne identificere, vurdere og producere relevante løsningsforslag på baggrund af research og databearbejdning
  • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til samarbejdspartnere med særligt fokus på afsender, modtager og medievalg.
  • Skal kunne behandle, formidle og transformere viden strategisk, skriftligt, visuelt og mundtligt.

  Trend:
  Den studerende:
  • Skal kunne identificere og anvende design- og innovationsmetoder.
  • Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og teknologi inden for design og innovation.
  • Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til relevante samarbejdspartnere og brugergrupper.

  Kompetencer

  Kommunikation:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere relevante udviklingsorienterede problemstillinger inden for design og kommunikation
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang til faget kommunikation design.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i tværfaglige miljøer

  Trend:
  Den studerende:
  • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for design- teknologi og innovation.
  • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i innovative designprocesser.
  • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige innovative læringsmiljøer.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Forudsætninger for at deltage i faget

  Faglige forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

  Materielle forudsætninger for at deltage i faget
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.

 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere om prøveformen under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Foreløbig litteratur
  Dette er en foreløbig litteraturliste. Der udleveres en endelig litteraturliste i forbindelse med studiestart.
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
34
timers undervisning
240
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Kommunikation og Trend- nationale fagelementer (DA) modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 12% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.