Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Trend og Kommunikation (Communication Design and Media) - Lokalt fagelement (Konceptudvikling) (DA)

2021/2022
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Specialisation: Communication Design and Media (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944410
Fag- /modulansvarlig
Rasmus Rahbek Simonsen
Helene Niclasen Jeune
Trine Bekkersgaard Stark
Stine Behrendtzen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet kommunikation lægger vægt på formidling og udviklingen af koncepter, der inddrager værdier, som imødekommer lokale og globale udfordringer af social, kulturel og miljømæssig karakter.

  Viden

  Den studerende:
  • Skal kunne definere og forklare forskellige formidlingsstrategier til at bygge bro mellem afsenders budskab og modtagers behov.
  • Skal kunne identificere og definere æstetiske og designmæssige virkemidler i udviklingsprocessen.

  Færdigheder

  Den studerende:
  ● Skal kunne analysere eksisterende koncepter og hvordan disse kunne forbedres ift. nye strømninger inden for branchen.
  ● Skal kunne udvælge de rette æstetiske virkemidler i udviklingen af det endelige produkt baseret på konceptets elementer.

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne diskutere styrker og svagheder ved forskellige løsningsformer og træffe et endeligt valg ift. den overordnede strategi.
  • Skal kunne designe forskellige kommunikations-produkter, der tager højde for konceptets budskab og værdisæt.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Trend og Kommunikation (Communication Design and Media) - Lokalt fagelement (Konceptudvikling) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.