Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Trend og Kommunikation (Communication design and Media) - Lokalt fagelement (Innovation) (DA)

2021/2022
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Specialisation: Communication Design and Media (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944420
Fag- /modulansvarlig
Rasmus Rahbek Simonsen
Helene Niclasen Jeune
Trine Bekkersgaard Stark
Stine Behrendtzen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet lægger vægt på innovation i forhold til problemløsning, mediestrategier samt design- og kommunikationsprocesser. Der er fokus på argumentation, kritisk tænkning og værdiskabelse i udviklingen af bæredygtige løsninger.

  Viden

  Den studerende:

  ● Skal have udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.
  ● Skal kunne forstå og reflektere over teorier, metode og praksis design, innovation og mediestrategi.

  Færdigheder

  Den studerende:
  ● Skal kunne identificere og anvende design- og innovationsmetoder.
  ● Skal kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller og teknologi inden for design og innovation.
  ● Skal kunne formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til relevante samarbejdspartnere og brugergrupper.

  Kompetencer

  Den studerende:
  ● Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger inden for design- teknologi og innovation.
  ● Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde i innovative designprocesser.
  ● Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige innovative læringsmiljøer.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Trend og Kommunikation (Communication design and Media) - Lokalt fagelement (Innovation) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.