Copenhagen School of Design and Technology

da

Studieretning Trend og Kommunikation (Communication Design and Media) - Lokalt fagelement (Trend og Sociologi) (DA)

2021/2022
Specialeretning: Communication Design & Media
Engelsk titel
Specialisation: Communication Design and Media (DA)
Uddannelse
Design & business
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor (top-up)
Fagets/modulets varighed
2 semestre
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
9944430
Fag- /modulansvarlig
Rasmus Rahbek Simonsen
Helene Niclasen Jeune
Trine Bekkersgaard Stark
Stine Behrendtzen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet lægger vægt på design-etnografiske metoder med det formål at kunne forstå en bestemt brugergruppe. Desuden er der fokus på at afdække relevante trends og tendenser, som kan hjælpe studerende med at optimere løsninger til forskellige brancheaktører.

  Viden

  Den studerende:
  ● Skal kunne tilegne sig, identificere og redegøre for udviklingsbaseret viden om teori, metode og praksis inden for design, innovation og mediestrategi.
  ● Skal kunne forstå, formulere og reflektere over teorier, metode og praksis design, innovation og mediestrategi.

  Færdigheder

  Den studerende:
  • Skal kunne undersøge og afprøve de samfundstendenser og fremtidsscenarier, der udfordrer virksomheden eller organisationen på sigt, og som gør det afgørende for denne at være i forandring og tænke nye løsningsscenarier.
  • Skal kunne opdage, sammenholde og behandle tendenser og fænomener i forhold til trend- og samfundsteori i historisk og brugerorienteret kontekst

  Kompetencer

  Den studerende:
  • Skal kunne udarbejde skriftlige og mundtlige fremtidsanalytiske oplæg med baggrund i idéhistoriske og kulturteoretiske analyser.
  ● Skal kunne håndtere og diskutere udviklingsorienterede opgaver inden for design- og idegenerering.
  ● Skal kunne anvende og forsvare antropologisk metode til indsamling af relevant data og formidle komplekse faglige problemstillinger interpersonelt og -kulturelt på en velargumenteret og veldokumenteret måde.

 • Undervisningsform
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Forudsætninger for indstilling til eksamen
  Der vil være en bunden forudsætning i hvert af de moduler, som fagelementet indgår i.
  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Opgavetype
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Formkrav
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk(Norsk/Svensk)
  Varighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler der må medbringes
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Hjælpemidler som stilles til rådighed
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern og ekstern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Frist for aflevering
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
  Syge-/omprøve
  Se mere under de enkelte moduler, som fagelementet prøves med.
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Studieretning Trend og Kommunikation (Communication Design and Media) - Lokalt fagelement (Trend og Sociologi) (DA) modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.