Copenhagen School of Design and Technology

da

Visuel kommunikation (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Visuel Communication (DA)
Uddannelse
Entreprenørskab og Design
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
2 uger
Ects
4
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3207103
Fag- /modulansvarlig
Snorre Näsman
 • Formål og læringsmål

  Visuel kommunikation er alle former for kommunikation med en afsender og en modtager, der i en eller anden forstand indeholder en visuel dimension. Det dækker alt fra reklamer, Instagram-posts, hjemmesider, emballage, skiltning og meget andet.

  Små som store organisationer og virksomheder inden for alle erhverv kommunikerer på daglig basis med sine brugere og potentielle, nye kunder. Tidligere stod grafiske bureauer for udvikling af designløsningerne, men i dag bliver rigtig meget lavet in house – og ofte af autodidakte medarbejdere, hvis hovedopgaver ligger inden for andre arbejdsområder (f.eks. kommunikation eller projektledelse).

  Visuel kommunikation har bevæget sig fra at være et specialiseret område til at være en hel naturlig del af mange medarbejderes daglige rutineopgaver. Nogle gange laver medarbejderen det hele selv (mindre kommunikationsopgaver, f.eks. online annoncering), andre gange samarbejder de med eksterne, der står for formgivning, produktion m.v. I begge tilfælde har de brug for en solid viden om visuel kommunikations virkemidler og en grundlæggende forståelse for fagets værktøjer.

  Dette modul klæder dig på til at:

  Analysere og vurdere visuel kommunikation

  Løse mindre grafiske opgaver (on- og offline)

  Viden

  Den studerende skal have erhvervs- og udviklingsbaseret viden om og forståelse af erhvervets og fagområdets praksis og central anvendt teori og metode.

  Viden om design-centrede metoder og deres anvendelse indenfor udvikling og implementering af koncepter.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne anvende fagområdets centrale metoder og redskaber, samt kunne anvende de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for erhvervet, herunder:

  Anvendelse af visuelle virkemidler som logo, hjemmeside, skriftlig kommunikation.

  Komposition af disse virkemidler, herunder typografi og farvelære.

  Anvende 2D programmer til virtuelle og fysiske repræsentationer.

  Den studerende skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder herunder:

  Udvælge og vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

  Kompetencer

  Den studerende skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer, herunder:

  Udvikle de muligheder der identificeres inden for visualiseringsprocessen og anvise realisering ud fra et entreprenørielt perspektiv.

  Skabe og iværksætte nye, alternative løsninger til anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre som grundlag for konceptformidling.

  Den studerende skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang, herunder:

  Bidrage til at vurdere anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre til formidling af et givet koncept.

  Skal i en struktureret sammenhæng kunne tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til visualisering.

 • Undervisningsform
  Undervisningen vil være en blanding af tavleundervisning og korte opgaver, hvor den studerende hovedsageligt arbejder selvstændigt med afsæt i korte, praktiske øvelser, der løses i undervisningslokalet, samt diskussion og feedback i grupper.

  Der vil derudover være selvstudie i form af videoundervisning og øvelser.

  Gennemgange og feedback

  Peer review
  Løbende gennemgange internt i grupperne, hvor de studerende giver hinanden feedback.

  Fælles gennemgange, hvor vi kigger på hinandens arbejde.

  Programundervisning

  Programmerne InDesign og Photoshop er en væsentlig del af modulets læringsudbytte.

  Læringen finder sted gennem en vekselvirkning af:

  Selvstudie (i form af video tutorials)

  Tavleundervisning

  Praksisarbejde med vejledning
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Prøven finder sted efter 1. semester og tager udgangspunkt i læringsmålene for hele 1. semesters undervisning. Prøven falder i to dele: 1) En individuel, hvor et spørgsmål til pensum trækkes, og 2) en tværfaglig, skriftlig og mundtlig eksamen, hvor den enkelte studerende udarbejder et skriftligt oplæg med efterfølgende mundtlig afprøvning. Den studerende vurderes individuelt.
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  30 minutter inklusiv votering.
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
27
timers undervisning
83
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Visuel kommunikation (DA) modtager du 27 timers undervisning, hvilket svarer til 36 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: interne forelæsninger, gruppearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: læsning af egne noter, læsning af pensum, forberedelse til prøve, prøve.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.