Copenhagen School of Design and Technology

da

Kommunikation I

2023/2024
Engelsk titel
Communication I
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267101
Fag- /modulansvarlig
Laura Larvig Andersen
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal kunne formidle praksisnære problemstillinger på tværs af faggrupper samt opstille og vælge faglige løsningsmuligheder. Desuden skal den studerende kunne håndtere kommunikation, der bliver afprøvet i praksis i samarbejde med en virksomhed.

  Viden

  Den studerende har:
  1. udviklingsbaseret viden om central anvendte kommunikationsmetoder og teorier og
  2. udviklingsbaseret viden om og forståelse for kommunikation i byggebranchen og
  anvendelse af kommunikationsmetoder i byggebranchen

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  1. vurdere bygge- og anlægsbranchen ud fra analyse af praksisnære problemstillinger i forhold til kommunikation samt opstille og vælge kommunikationsløsninger,
  2. anvende centrale metoder og værktøjer i forbindelse med målgruppeorienteret
  kommunikation inden for branchen,
  3. anvende digitale og webbaserede kommunikationsformer og
  4. formidle konstruktivt både skriftlig og mundtlig på tværs af fag og kulturer

  Kompetencer

  Den studerende kan
  1. håndtere udviklingsorienterede kommunikationssituationer,
  2. deltage i kommunikationsfagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang og
  3. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for kommunikation i bygge- og anlægsbranchen

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Gruppearbejde
  • Cases
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afgives en samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen,
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal sev orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, og KEA skal seneste have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
48
timers undervisning
226
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Kommunikation I modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 18% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, projektarbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, informationssøgning, forberedelse til prøve, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.