Copenhagen School of Design and Technology

da

Byggejura

2023/2024
Engelsk titel
Building Law
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267102
Fag- /modulansvarlig
Bent Overgaard
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal kunne forstå det overordnede indhold af udbudsmateriale. Den studerende skal tillige kunne forstå de forskellige entrepriseformer samt tværfagligt samarbejde med byggesagens øvrige parter.

  Viden

  Den studerende har:
  1. viden om ydelsesbeskrivelser i byggebranchen og
  2. forståelse for det overordnede indhold af et udbudsmateriale og kunne forstå fagområdets
  anvendelse af gældende almindelige betingelser i relation til en byggesag.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  1. vurdere de forskellige entrepriseformer samt opstille og vælge løsningsmodeller
  2. anvende centrale metoder og værktøjer til at udarbejde byggesagens organisationsdiagram på grundlag af de forskellige entrepriseformer
  3. vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler
  4. formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og
  brugere i forhold til udbudsmateriale i relation til byggejura

  Kompetencer

  Den studerende kan
  1. håndtere udviklingsorienterede situationer i arbejdet med byggejura i relation til
  udbudsmateriale
  2. deltage i byggejuridisk og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang blandt andet i den digitale byggeproces
  3. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for byggejura i relation til erhvervet

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afgives en samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen,
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
34
timers undervisning
103
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Byggejura modtager du 34 timers undervisning, hvilket svarer til 45 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 25% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: informationssøgning, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.