Copenhagen School of Design and Technology

da

Virksomhedsdrift

2023/2024
Engelsk titel
Business Operations
Uddannelse
Byggekoordinator
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
1. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
3267103
Fag- /modulansvarlig
Bent Overgaard
 • Formål og læringsmål

  Den studerende skal have en overordnet forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer økonomisk, organisatorisk samt markedsmæssigt.

  Viden

  Den studerende har:
  1. udviklingsbaseret viden om de organisatoriske forhold og virksomhedstyper inden for
  branchen
  2. udviklingsbaseret viden om centrale økonomiske begreber og deres betydning.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  1. anvende en simpel analyse til identifikation af virksomhedens situation
  2. formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere for en virksomhed i byggebranchen
  3. vurdere en byggesag økonomisk med fordeling af omkostninger på materialer, lønninger,
  dækningsbidrag, samt risici.

  Kompetencer

  Den studerende kan
  1. håndtere udviklingsorienterede situationer i forhold til virksomhedsdrift inden for
  byggebranchen
  2. i en struktureret sammenhæng tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for virksomhedsdrift
  3. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

 • Undervisningsform
  • Traditionel klasseundervisning
  • Tværfaglig projektorganiseret undervisning
  • Problembaseret læring
  • Videndeling
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Der afgives en samlet karakter for det skriftlige materiale og den mundtlige eksamen,
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel eller gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Syge-/omprøve
  Sygeprøven kan være identisk med næste ordinære prøve. Den studerende skal selv orientere sig om, hvornår sygeprøven afvikles. Sygdom skal dokumenteres ved lægeerklæring, og KEA skal senest have modtaget lægeerklæringen tre hverdage efter prøvens afholdelse. Dokumenteres sygdom ikke, har den studerende brugt et prøveforsøg. Den studerende betaler selv for indhentelse af lægeerklæring.
48
timers undervisning
89
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Virksomhedsdrift modtager du 48 timers undervisning, hvilket svarer til 64 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 35% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, forberedelse til prøve, informationssøgning, læsning af egne noter, læsning af pensum.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.