Copenhagen School of Design and Technology

da

Internet of Things - IoT projekt 2

2023/2024
Engelsk titel
Internet of Things - IoT project 2
Uddannelse
IT-teknolog
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
3 uger
Ects
8
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
3274206
Fag- /modulansvarlig
Malene Hasse
Kevin Lindemark Holm
Bo Hansen
Tahseen Uddin
 • Formål og læringsmål

  De studerende skal arbejde i en kombination af 4 fag; Indlejrede Systemer, Netværksteknologi, Programmering og Virksomhedsfaget.
  Målet er at skabe et så virkelighedsnært projekt som muligt med udgangspunkt i de 17 verdensmål.

  Viden

  Indlejrede systemer 2:
  - Kommunikations- og Interfaceteknik generelt samt hvorledes de anvendes i udvalgte løsninger
  - Elektroniske moduler i overblik samt hvorledes udvalgte moduler er opbygget
  - Protokoller inkl. kommunikationsprotokoller, deres opbygning samt hvori forskelle og anvendelsesmuligheder er.
  - Internet of Things-teknikker, generelt om opbygningen, og i mere detaljer udvalgte løsninger
  - Teknisk matematik anvendt inden for fagområdet til forståelse af elektronik og/ eller kommunikation
  - Operativsystemer, deres særkende og anvendelse
  - Signalhåndtering i en generel forståelse samt forstå hvorledes det anvendes og indgår i løsninger

  Netværksteknologi 2:
  - Netværks- og serverteknologier overordnet samt forskellen mellem fysiske og virtuelle teknologier
  - Operativsystemer samt forskellen mellem forskellige systemer
  - Netværkssikkerhed, herunder forskellige produkter
  - Kommunikationsprotokoller samt deres anvendelse på forskellige arkitektur.

  Programmering 2:
  - Programmeringsteknik i forskellige typer af sprog
  - Algoritmer og designmønstre overordnet og i tilhør til de valgte programmeringssprog.

  Virksomhed 2:
  - Projektstyring i forbindelse med udviklingsprojekter inden for IT
  - Kvalitets- og ressource styring som del af et udviklingsprojekt og som del af styringen af vedligeholdelse af IT drift.

  Færdigheder

  Indlejrede systemer 2:
  - Udvælge, tilpasse og anvende indlejrede systemer og komponenter i sikre og bæredygtige løsninger.
  - Opbygge og anvende testsystemer - Dokumentere og formidle opgaver og løsninger med anvendelse af indlejrede komponenter og systemer.

  Netværksteknologi 2:
  - Anvende netværksteknologi og hardware i forbindelse med design, projektering og implementering af komplekse, sikre og bæredygtige netværksløsninger
  - Formidle og dokumentere opgaver og løsninger indenfor netværk
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af løsningerne
  - Vurdere netværkssikkerheden i konkrete produkter.

  Programmering 2:
  - Anvende værktøjer og udstyr i forbindelse med design, udvikling og test af programmer
  - Dokumentere, formidle og supportere programmeringsrelaterede løsninger i forbindelse med interne og kundevendte relationer
  - Vurdere og udvælge simple algoritmer til løsning af konkrete problemstillinger.

  Virksomhed 2:
  - Kommunikere skriftligt og mundtligt til såvel fagpersoner som til kunde
  - Anvende innovative problemløsningsmetoder med fokus på kundebehov

  Kompetencer

  Indlejrede systemer 2:
  - Håndtere analyse, behovsafdækning, design, udvikling og test af sikre indlejrede og bæredygtige
  løsninger
  - Håndtere analyse, diagnosticering, test og service af den teknologi, der indgår i arbejdet med elektroniske systemer under hensyntagen til økonomi-, miljø- og kvalitetskrav.
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer inden for fagområdet.

  Netværksteknologi 2:
  - Håndtere planlægning og kvalitetsstyring af egne netværks- og serverteknologi-relaterede opgaver
  - Tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer indenfor netværk- og serverteknologier
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams

  Programmering 2:
  - Tilegne sig færdigheder og ny viden inden for programmering
  - Deltage i praksisnære udviklingsprocesser i teams
  - Håndtere design, udvikling og test af større løsninger i et tværfaglig samarbejde.

  Virksomhed 2:
  - Håndtere kundeopgaver med henblik på omsætte kundebehov til sikre løsninger
  - Håndtere planlægning og styre egne tekniske opgaver, samt indgå i projekter

 • Undervisningsform
  I projektperioden arbejdes der teambaseret, med udgangspunkt i en virksomhedscase.
  Som indledning til selve projektperioden på 14 dage, vil der blive undervist i relevante elementer der kommer til at indgå i projektperioden.
 • Samarbejdsfag/modul(er)
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves selvstændigt
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  De studerende skal udarbejde et IoT-projekt i grupper og aflevere en fælles grupperapport herom. Rapportomfang vil fremgå af projektbeskrivelsen. De studerende fremlægger projektet gruppevis, og efterfølgende bliver de eksamineret individuelt med udgangspunkt i rapporten og præsentation af projektet med intern censur.

  Detaljeret beskrivelse af eksamen og projekt vil fremgå af projektbeskrivelsen, som udleveres ved projektstart.
  Opgavetype
  Projektrapport og fysisk demonstrerbar prototype.
  Formkrav
  Rapport
  Projektarbejdet skal resultere i en projektrapport. Rapportskabelonen bliver tilgængelig på Fronter.

  Rapporten og alle bilag skal afleveres som ét enkelt PDF-dokument.

  Alle studerende skal være involverede i udarbejdelsen af rapporten.

  Kravene til rapporten er 18 - 30 standardsider. En standardside er 2.400 tegn inklusive mellemrum og fodnoter. Udover det, skal I inkludere bilag.

  Projektrapporten kombineret med gruppens mundtlige præsentation vil blive evalueret ud fra 7- trins skalaen. Der bliver givet individuelle karakterer ved eksamen.

  Prototype/løsning
  Der skal fremvises en prototype til eksamen

  Mundtlig eksamen
  Til den mundtlige eksamen skal gruppen præsentere deres projekt, som der er skrevet om i rapporten og vise deres færdige løsning.

  Første del af præsentationen skal gennemføres som en gruppe præsentation, derefter en kort demonstration af løsningen.

  Mundtlig eksamination
  Gruppen
  Mundtlig præsentation af projektet ca. 10 min.
  Præsentation af den tekniske løsning (Live demo) ca. 10 min.
  Individuel
  Spørgsmål til projektet og pensum ca. 15 - 20 min pr. studerende
  Votering 5 min.
  Karakter 5 -10 min.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-4 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
62
timers undervisning
157
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Internet of Things - IoT projekt 2 modtager du 62 timers undervisning, hvilket svarer til 82 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 28% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: casearbejde, gruppearbejde, projektarbejde, klasseundervisning, tværfaglig projektorganiseret undervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: gruppearbejde, projektarbejde, øvelser, forberedelse til prøve, værksted.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.