Copenhagen School of Design and Technology

da

GIS og geodata 1 (DA)

2023/2024
Engelsk titel
GIS and Geodata 1 (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4072202
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet består af projektarbejde, hvor der arbejdes med Geografisk Informations
  System (GIS) og geodata på et grundlæggende niveau.
  Fagelementet omfatter 5 ECTS og indeholder følgende fagområder:
   Kommunikation og samarbejde
   Produktion
   Projektering

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. simple objekters geometriske struktur,
  2. eksisterende digitale geodatabaser som matrikelkort, grundlæggende landkortdata o. lign., herunder disse geodatas kvaliteter
  3. erhvervets metoder til at udveksle eksisterende digitale geodata, herunder kendskab til diverse webtjenester
  4. relationsdatabaser, herunder spatiale databaser
  5. metoder for opbygning af geodatabaser og metoder til at forespørge/analysere i databaserne
  6. metoder til beskrivelse af geodatabaser (geodatamodeller)
  7. grundlæggende teorier og metoder for kartografisk design
  8. metoder til konvertering af geodata velegnet til geografisk informations systemer (GIS)
  9. metoder til transformation af geodata velegnet til geografisk informations systemer (GIS)
  10. gængse informationssystemer, hvori geodata spiller en central rolle (GIS)
  11. metoder til kvalitetsvurdering og kvalitetssikring af udarbejdede produkter
  12. software, der anvendes af erhvervet ved bearbejdning og præsentation af vektorgeodata
  13. software, der kan anvendes til hjælp til projektstyring (til hjælp til at styre processen)

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. identificere og anvende geodata med attributter,
  2. udføre udveksling og konvertering af geodata med de af erhvervets anvendte metoder,
  3. udvælge løsningsmuligheder til specifikke opgaver, hvor vektor geodata har en central rolle,
  4. anvende specifik software til hjælp til at nå løsningen af de specifikke opgaver/problemstillinger,
  5. udvælge data fra eksisterende geodatabaser, der kan anvendes til løsningen af de specifikke opgaver/problemstillinger, og
  6. udføre kvalitativ kartografisk design i konkret situation.

 • Undervisningsform
  Undervisning er baseret på fælles undervisning og øvelser i klasselokalet
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves som afslutning af 2. semester
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
35
timers undervisning
102
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget GIS og geodata 1 (DA) modtager du 35 timers undervisning, hvilket svarer til 47 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.