Copenhagen School of Design and Technology

da

Ejendomsdannelse (DA)

2023/2024
Engelsk titel
Property Formation (EN)
Uddannelse
Kort- og landmålingstekniker
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Erhvervsakademi
Semester
2. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Forår
Studiested
Prinsesse Charlottes Gade 38, København N
Fagkode
4072203
Fag- /modulansvarlig
Jens Boelt Gregersen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet består af projektarbejder, hvor der arbejdes med ejendomsdannelse.
  Fagelementet indeholder 5 ECTS og omfatter følgende fagområder:
  • Kommunikation og samarbejde
  • Projektering

  Viden

  Den studerende skal have viden om:
  1. matrikulære sagsgange og servitutfordeling,
  2. fysisk planlægning og arealanvendelseslovgivningen,
  3. byggelovens betydning for et givent areals mulige bebyggelse og udstykning, og
  4. undersøgelse af, hvorvidt bebyggelse vil være i strid med gældende lovgivning og servitutter.

  Færdigheder

  Den studerende skal kunne:
  1. løse de arbejdsopgaver en kort- og landmålingstekniker typisk deltager i ved matrikulære sager,
  2. identificere og visualisere konflikter i forhold til udstykningskontrollen i relation til
  udarbejdelse af matrikulære dokumenter,
  3. vælge den mest hensigtsmæssige software til hjælp til at nå løsningen af de specifikke
  opgaver/problemstillinger, og
  4. medvirke ved udarbejdelse af IBS-attester.

  Kompetencer

  Den studerende skal have kompetence til at:
  1. deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang ved indsamling,
  bearbejdning og præsentation af geodata ved ejendomsdannelse,
  2. i en struktureret sammenhæng at tilegne sig ny viden, færdigheder og kompetencer i relation til bearbejdning, og
  3. formidle og præsentere geodata ved ejendomsdannelse.

 • Undervisningsform
  Undervisning er baseret på fælles undervisning og øvelser i klasselokalet og i marken
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Faget prøves som afslutning af 2. semester
  Prøveform
  Mundtlig prøve
  Individuel eller gruppeprøve
  Individuel
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Ekstern censur
35
timers undervisning
102
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Ejendomsdannelse (DA) modtager du 35 timers undervisning, hvilket svarer til 47 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 26% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, øvelser.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.