Copenhagen School of Design and Technology

da

Forretningsdesign og analytics

2023/2024
Engelsk titel
Business design and analytics
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
10
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111302
Fag- /modulansvarlig
Jarl Tuxen
 • Formål og læringsmål

  Fagelementet indeholder teorier og modeller, sat i relation til praksisnære cases, til forståelse og arbejde med nedbrydning af virksomhedsstrategier og kapabiliteter til forretningsprocesser og dermed til behov for it-understøttelse. Dette udført under hensyntagen til it-arkitekturens muligheder og begrænsninger.
  Det bliver specielt lagt vægt på modellering af forretningskapabiliteter, forretningsprocesser, it og information, som værktøj til at sikre overblik og sikre at helheden i virksomhedens arkitekturer er konsistente og hænger sammen.
  Endvidere indeholder fagelementet en introduktion til den datadrevne virksomhed og en anvendelsesorienteret tilgang til etablering og udførelse af simple dataanalyser.

  Viden

  Den studerende har:
  • forståelse for betydningen af strategier governance samt kan reflektere over anvendelse heraf i praksis.
  • viden om management af forretningsprocesser, it og data.
  • viden om ”den datadrevne virksomhed”.
  • viden om analysers betydning for virksomhedsbeslutninger.

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • abstrakt modellere forretningsmodellen og forretningskapabilitete og mestre de færdigheder som knytter sig til beskæftigelse inden for it-arkitektur
  • modellere og beskrive forretningsprocesser.
  • modellere forretningsbegreber og deres sammenhænge.
  • anvende dataanalyseværktøjer til generering af beslutningsrelevante analyser
  • formidle gældende tilstand og fremtidige målbillede for forretningsdesign og -analytics for virksomheden.

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer hvor virksomhedsmodeller skal sættes sammen til en konsistent helhed, der giver et samlet overblik over organisationens it-understøttelse til procesaktiviteter og beslutningskrav.
  • arbejde selvstændigt og indgå i fagligt samarbejdende grupper med forretningsarkitektur og analytics.
  • deltage proaktivt i digitaliseringsprojekter, identificere egne læringsbehov og udvikle egen viden, færdigheder og kompetencer i relation til virksomhedsdesign.

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
80
timers undervisning
194
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Forretningsdesign og analytics modtager du 80 timers undervisning, hvilket svarer til 106 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 29% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: klasseundervisning, casearbejde.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.