Copenhagen School of Design and Technology

da

Cloud Computing

2023/2024
Engelsk titel
Cloud Computing
Uddannelse
IT-arkitektur
Uddannelsestype
Fuldtidsuddannelse
Niveau
Professionsbachelor
Semester
3. semester
Fagets/modulets varighed
1 semester
Ects
5
Udd. element
Obligatorisk
Sprog
Dansk
Opstart
Efterår
Studiested
Guldbergsgade 29 N, København N
Fagkode
4111304
Fag- /modulansvarlig
Benjamin Hughes
 • Formål og læringsmål

  Cloud Computing indeholder udvikling af distribuerede systemer baseret på cloud-teknologi. Der vil være fokus på fordele og ulemper ved cloud-teknologi, og hvordan man vælger en hensigtsmæssig cloud-arkitektur for en given problemstilling.

  Viden

  Den studerende har:
  • viden om cloud computing-teknologier og hvordan det anvendes i praksis
  • viden om og forståelse for mulige arkitekturer bygget op omkring en cloud-platform

  Færdigheder

  Den studerende kan:
  • anvende og udnytte cloud computing services i implementering af et moderne distribueret system
  • anvende relevante værktøjer til at bygge og idriftsætte systemer baseret på cloud-teknologi
  • lave prisberegninger for anvendelse af cloud-teknologi til idriftsættelse af en konkret applikation og formidle prisberegninger til interessenter
  • vurdere og argumentere for anvendelse af specifikke cloud-services til at løse konkrete problemstillinger

  Kompetencer

  Den studerende kan:
  • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer hvor der skal designes systemarkitekturer baseret på cloud-platforme
  • indgå i et samarbejde omkring design, udvikling, konstruktion og idriftsættelse af cloud-baserede it-systemer

 • Undervisningsform
  Undervisning vil være en vekselvirkning mellem præsentation, øvelser og projektarbejde.
 • Prøve

  Læringsmålene for prøven er identiske med fagets/fagenes læringsmål

  Faget prøves
  Faget/modulet prøves med flg. fag
  Prøveform
  Kombineret skriftlig og mundtlig prøve
  Opgavetype
  Gruppeprojekt udarbejdet i grupper på 3 – 5 studerende.
  Formkrav
  Omfang er maksimalt 30 normalsider (2400 anslag) ex. bilag

  Omfanget af rapporten varierer ikke med antallet af deltagere i gruppen, idet det er problemstillings omfang som er bestemmende for rapportens omfang.
  Individuel eller gruppeprøve
  Gruppeprøve, 3-5 deltagere
  Anvendt sprog til prøven
  Dansk (Norsk/Svensk)
  Varighed
  • Mundtlig gruppedel:
  o 10 min. præsentation af projektet pr. deltager dog max. 30 min.
  • Mundtlig individuel del:
  o 20 min. inkl. votering
  Bedømmelsesform
  7-trins skala
  Bedømmer(e)
  Intern censur
  Kriterier for prøvevurdering
  • Helhedsvurdering af skriftlig og mundtlige dele
  o Skriftlig del vurderes som en gruppepræstation
41
timers undervisning
96
timers forberedelse
Tallene viser omfanget af arbejdsbelastningen relateret til faget fordelt på forskellige studieaktiviteter.

På faget Cloud Computing modtager du 41 timers undervisning, hvilket svarer til 55 lektioner (1 lektion = 45 min.) og 30% af din samlede arbejdsbelastning på faget.

Undervisningen vil primært bestå af følgende aktiviteter: øvelser i labs/værksteder, klasseundervisning.
Forberedelsen vil primært bestå af følgende aktiviteter: projektarbejde, øvelser.

Læs om KEAs studieaktivitetsmodel

*KEA kan fravige det angivne timetal, hvis det er begrundet i særlige forhold.